Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Litteraturdidaktikk

Forskningsgruppeleder

Per Arne Michelsen

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Litteraturdidaktikk er en forskergruppe med utspring i norskseksjonen ved avdeling for lærerutdanning ved Høyskolen i Bergen. Gruppens formål er å forske på litteratur og litteraturundervisning i skolen. Noen sentrale forskningsspørsmål er: Hva setter rammene for litteraturundervisningen (styringsdokument og læremidler)? Litteraturens plass i basisfaget, vitenskapsfaget, lærerutdanningsfaget og skolefaget. Hva slags litteratur skal det undervises i? Hvorfor skal det undervises i litteratur? Hva er litterær danning? Hvordan kan litteratur og litteraturstudier bidra til danning? Hva fremmer leseforståelse, litterær kompetanse og leselyst? På hvilke måter undervises det i litteratur? Hva er forholdet mellom utdanning og undervisning i litteratur? Hva er litteraturformidling? Hvordan tilpasse litteraturundervisningen til ulike alderstrinn? Hvilken rolle spiller litteraturen og hva er litteraturfagets status i skolen? Trenger skjønnlitteraturen et forsvar?

Lenker