Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Research in eTeaching and eLearning (ReTeL)

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Britt Iren Nordeide
Mari Skjerdal Lysne
Eivind Rogne
Ane Bergersen
Kristin Myhra Sæterdal
David Parmentier
Miroslaw Grzegorz Wiacek
Christina Løkslett
Bente Nikolaisen Sollid
Mona Christin Mossestad

Kontakt

Høgskulen på Vestlandet
Sogndal
britt.iren.nordeide@hvl.no


Forskningsgruppeleder

Britt Iren Nordeide

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Denne forskningsgruppa hører til ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for lærarutdanning og idrett, og er etablert for å utvikle forskningsdelen av dette miljøet sin satsing på eUndervisning og eLæring. Det er eit mål for gruppa å bidra til forsking innan områda studentaktive undervisnings- og læringsformer innan e-undervisning og e-læring. Dette kan til dømes omhandle digital eksamen, synkron nettundervisning og e-undervisning i klasserommet, jamfør Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015 - 2020. Gruppa ynskjer også å bidra til å utvikle eUndervising og eLæring blant anna gjennom utforsking, eksperimentering med og forsking på eiga undervisning. Gruppa vil ha eit internasjonalt fokus og har etablerte nettverk i fleire land.

Lenker