Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Politisk kultur

Beskrivelse

Hva forsker vi på? I studiet av politisk kultur interesserer man seg for holdninger, normer og praksiser som er relevante for det politiske spillet og for politisk legitimitet og styring, gjerne med vekt på den historiske dimensjonen. Vi legger til grunn en vid definisjon av begrepet politisk kultur. Vi ønsker å utforske det sett av holdninger, normer og praksiser som er relevante for det politiske spillet og for politisk legitimitet og styring. Menneskesyn, samfunnssyn, synet på representasjon og på rettslige og religiøse normer, valgordninger, ytringsfrihet i praksis, lojalitet til styresmaktene, omgangsformer, politisk retorikk, journalistikk og satire og sammenhengen mellom språk og (politisk) identitet er eksempler på aktuelle undersøkelsesområder. Men det vil og være relevant å legge vekt på hvordan de institusjonelle, organisatoriske og materielle rammevilkårene er med på å forme den politiske kulturen, samtidig som de selv er en del av denne. Seremoniell, prosesjoner, klesdrakt og arkitektur er eksempler på materielle dimensjoner ved den politiske kulturen. Skjæringsfeltet mellom politisk kultur og kulturpolitikk er også et aktuelt forskningsområde. Det samme gjelder spørsmålet om språk og identitet, som er nært knyttet til innretningen på den politiske kulturen, særlig i Norge på 1800-talet.

Publikasjoner

Demokrati - historien og ideene (2015)
Malnes, Raino Sverre;Thorsen, Dag Einar
Dreyer Forlag A/S
Liberalisme, konservatisme og sosialisme (2015)
Thorsen, Dag Einar
Demokratiets seire og kriser i det tjuende århundret (2015)
Thorsen, Dag Einar
Diktaturet - demokratiets motsats? (2015)
Knutsen, Carl Henrik;Thorsen, Dag Einar
Valgordninger: Norske forholdstallsvalg og britiske flertallsvalg (2015)
Aardal, Bernt;Thorsen, Dag Einar
Trading with Muslims and the Sámi in Medieval Norway (2015)
Bandlien, Bjørn
Deviant Burials: Societal Exclusion of Dead Outlaws in Medieval Norway (2015)
Risøy, Anne Irene
Collegium : Studies across disciplines in the humanities and social sciences
Lojalitetens retorikk og relasjonen privat - offentlig. Aix-en-Provence og Frankrike 1775-1815 (2015)
Østberg, Kai Peter Vincent
Didactic Literature for Women and Romance in the Age of Queen Eufemia of Norway (2015)
Bandlien, Bjørn
I kjønnets grenseland (2016)
Bandlien, Bjørn
Med spil at betiene alle og eenhver : stadsmusikantordningen i Norge 1660-1800, med særlig vekt på Kongsberg og Skien (2015)
Blengsdalen, Anne Svånaug

Middelalderbyen Oslo og fiskeressursene i Indre Oslofjord (2015)
Norseng, Per G
Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år (2016)
Brandal, Nikolai;Thorsen, Dag Einar
Dreyer Forlag A/S
Liberalisme, konservatisme og sosialisme (2016)
Thorsen, Dag Einar
Islamister i regjeringskontorene – en sammenligning av Saudi-Arabia, Iran og Tyrkia (2016)
Thorsen, Dag Einar;Darian, Roja
Arbeid i middelalderen (2016)
Bandlien, Bjørn
Arbeiderhistorie
Diktaturets mange former – Typer, styremåter og politikkutforming (2016)
Knutsen, Carl Henrik;Thorsen, Dag Einar
Tyskland mot skjebnevalg i 2017 (2016)
Thorsen, Dag Einar
L'élite norvégienne en 1814-révolutionnaire malgré elle? (2016)
Østberg, Kai Peter Vincent
Nordiques
Situated Knowledge: Shaping Intellectual Identities in Iceland, c. 1180–1220 (2016)
Bandlien, Bjørn
Kristendom og sosialisme – konflikt og samvirke (2016)
Agøy, Nils Ivar
Sjøforsvar og unionsstrid (2016)
Agøy, Nils Ivar
Fortid
Birkebeinerne (2016)
Norseng, Per G
Norgeshistorie.no
From calutrons to Congress: The democratic challenge of specialized knowledge (2016)
Isaksen, David Erland
Statsviter uten frykt og daddel (2016)
Thorsen, Dag Einar
Agora : Journal for metafysisk spekulasjon
Performing Oaths in Eddic Poetry: Viking Age Fact or Medieval Fiction? (2016)
Risøy, Anne Irene
Journal of the North Atlantic
Eddic Poetry: A Gateway to Late Iron Age Ladies of Law (2016)
Riisøy, Anne Irene
Journal of the North Atlantic
Ubotamål (2016)
Norseng, Per G
Store Norske Leksikon (Nettutgaven)
Skamstraff (2016)
Norseng, Per G
Store Norske Leksikon (Nettutgaven)
A Manuscript of the Old French William of Tyre (Pal. Lat. 1963) in Norway (2016)
Bandlien, Bjørn
Studi mediolatini e volgari
Stadsmusikanter og musikkforpaktere i Bratsberg amt på 1700-tallet (2016)
Blengsdalen, Anne Svånaug
Musikk og tradisjon
Gud velsigne mit høye og Naadige hersckab, som mig haver forundt arbeyde. Sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690 - 1790 (2017)
Norli, Anita Wiklund

Tokulturlæra og det norske likhetsidealet (2017)
Hyvik, Jens Johan
Temainnledning: Det sublime (2016)
Christensen, Otto Martin
Rhetorica Scandinavica
Arbeiderpartiet og utenrikspolitikken, 1935-2001 (2017)
Thorsen, Dag Einar
Consummation: Kenneth Burke’s Third Creative Motive (2017)
Isaksen, David Erland
KB Journal
Indexing: Kenneth Burke's Method of Textual Analysis (2017)
Isaksen, David Erland
KB Journal
Populisme som samtidsdiagnose og faresignal (2017)
Hvidsten, Andreas H;Thorsen, Dag Einar
Agora : Journal for metafysisk spekulasjon
Fridom, likskap og odelsrett? Om odels- og åsetesretten i norsk historie (2017)
Norseng, Per G
Politikk og menneskerettigheter (2018)
Ryssevik, Jostein;Føllesdal, Andreas;Thorsen, Dag Einar;Aubert, Axel
Aschehoug & Co
Between Individualism and Communitarianism: The Nordic Way of Doing Politics (2018)
Brandal, Nikolai;Thorsen, Dag Einar
Eneveldets tilbakekomst? (2018)
Østberg, Kai Peter
Klassekampen
Satirens janusansikt: Maktkritikk og maktkonservering (2018)
Østberg, Kai Peter
Arr - Idéhistorisk tidsskrift
Marie Antoinette (2018)
Østberg, Kai Peter
Store Norske Leksikon (Nettutgaven)
Ikke selg meg gjødsel du kaller jordbær. (2018)
Østberg, Kai Peter
ABCnyheter.no
Images of Muslims in medieval Norway and Iceland (2018)
Bandlien, Bjørn
Coinage and Kingship in the Late Viking Age: The Facing Bird Pennies of King Óláfr Haraldsson (2018)
Bandlien, Bjørn
Harald Grenske - en småkonge i storpolitikken (2018)
Bandlien, Bjørn
Telemark historie
Den gylne middelvei: Gunnar Knudsen og grunnene til at Norge ikke fikk noe topartisystem (2018)
Agøy, Nils Ivar
«Den mægtigste mand i landet»: General Christian Theodor Holtfodt som forsvarsminister under første verdenskrig (2018)
Agøy, Nils Ivar
History (2018)
Bandlien, Bjørn
Remembering gendered vengeance (2018)
Bandlien, Bjørn
Digital Storytelling and Engagement in Exhibitions about Shipping (2018)
Leister, Wolfgang;Tjøstheim, Ingvar;Norseng, Per G;Joryd, Göran;Bagle, Eyvind;Sletten, Heidi Thöni
Norsk museumstidsskrift
Stikk mot makten. Satiriske tegninger i Danmark-Norge i den sene opplysningstiden, 1772-1799. (2018)
Østberg, Kai Peter
Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk
Falske nyheter, alternative fakta og sleipe knep. Politiske folkemøter fra 1870-tallet til ca. 1900 (2018)
Agøy, Nils Ivar
Heimen - Lokal og regional historie
Om Klapper-Slanger og statsborgerlige Skrighalse: Embetsmennene og den nye politiske offentligheten etter 1814 (2018)
Nymark, Kristian
Heimen - Lokal og regional historie
Satiren og demokratiet. Kometens og Krydserens spydstikk mot makten – og mot avmakten (2018)
Østberg, Kai Peter
Heimen - Lokal og regional historie
Norge sett fra vrangsiden Politiske kulturer og ukulturer på 1800-tallet (2018)
Østberg, Kai Peter
Heimen - Lokal og regional historie
Embetsmannsstat og pragmatisme. Litt om finsk politisk kultur (2018)
Agøy, Nils Ivar
Fortid
Embetsstanden bak fasaden. Conrad Nicolai Schwachs erindringer (2018)
Hyvik, Jens Johan
Heimen - Lokal og regional historie
Den enes død, den andres brød. Kampen om (ene)rett til musikkoppvartning på 1700-tallet (2018)
Blengsdalen, Anne Svånaug
Musikk og tradisjon
Seminarene – vitenskapelige metoder, teorier og hypoteser som grunnlag for debatt (2018)
Blengsdalen, Anne Svånaug
Musikk og tradisjon
Conversion, Things and Viking Kings (2018)
Risøy, Anne Irene
Satirikeren som selvforakter. Spydighetens politikk og psykologi i kampen for norskdommen - fra Wergeland til Vinje. (2019)
Østberg, Kai Peter
Sensur i trykkefrihetens tid: Karl Johan og norsk presse 1814-1844 (2019)
Nymark, Kristian
«Saa dependerer det blot af Naadige Herre, med hvad Barmhiertighed hand maae andsees». Pensjonsordninger og andre støttetiltak ved Fritzøe jernverk på 1700-tallet (2019)
Norli, Anita Wiklund
Arbeiderhistorie
Fersk fisk og kald pils i «den siste istid» – om naturisens rolle i kystøkonomien og det moderne gjennombruddet i Norge (2019)
Norseng, Per G
Heimen - Lokal og regional historie
Arvegull. Rygge kirke (2019)
Bandlien, Bjørn
Forlaget Press
Ridderideologi i Norge, c. 1150-1319 (2019)
Bandlien, Bjørn
Forsvarsmuseets småskrift
Kirke, prest og kirkesogn i Rygge i katolsk tid (2019)
Norseng, Per G
Rygge kirke i Gandalvs rike (2019)
Bandlien, Bjørn
Kirkebygging og borgerkrig (2019)
Bandlien, Bjørn
Kastrering og kongemakt. Lemlestelse og tortur som politisk verktøy i Norge på 1130-tallet (2019)
Bandlien, Bjørn
Collegium Medievale
A Kingdom for my Bed: Marriage, Sexuality, and Power in Harald Fairhair’s Conquest of Norway (2019)
Alvestad, Karl Christian
Royal Studies Journal
Ting og konfliktløsning i vikingtidas Norge (2019)
Risøy, Anne Irene
Collegium Medievale
Volundr – a Gateway into the Legal World of the Vikings (2020)
Risøy, Anne Irene
Fish and chips og kaldt øl – norsk naturis i en internasjonal logistikkrevolusjon (2020)
Norseng, Per G
Skipsrevyen
From Ice cream and Chocolate to Fish & Chips - the Export of Natural Ice from Norway to Britain (2020)
Norseng, Per G
Anglo-Norse Review
Nesten norsk. Det flerkulturelle Drammen 1970-2020 (2020)
Godbolt, James
Fagbokforlaget
The power of reputation. Navigating conflicting notions of honour within the elite of Denmark-Norway, c. 1784–1814 (2020)
Østberg, Kai Peter
Scandinavian Journal of History
Danish Legal Procedure and a Common Scandinavian Law (2020)
Risøy, Anne Irene


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Medieval Urban Health: From Individual to Public Responsibility  
The Last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernization and economic integration in 19th and early 20th century