Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Kulturarv i bruk

Beskrivelse

Hvordan skapes, brukes, forvaltes og virker kulturarv i samtida? Kulturarv og kulturminner er et resultat av samhandlingen mellom mennesker og deres omgivelser, og mellom mennesker. Forskningen omfatter kulturarvens betydninger, kontekster og konsekvenser i tillegg til forskning på kulturarvens objekter og gjenstander. Denne utvidelsen av kulturarvforskning har kommet på bakgrunn av kulturarvens nye roller for samfunnsutviklingen, sosialt, kulturelt og økonomisk. Denne forskergruppen vil undersøke spørsmål knyttet til kulturarvens nye roller for samfunnsutviklingen og hvordan kulturarv står i forhold til andre fenomen i samtida og til utfordringene knyttet til framtida. Kulturarvforskning blir slik forskning om kulturelle og samfunnsmessige fenomener som virker i samtida og som henter sin betydning og legitimitet i fortida.

Publikasjoner

Kvinner i vikingtid : Vikingatidens kvinnor (2014)
Coleman, Nancy L.;Løkka, Nanna
Scandinavian Academic Press