Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Culture, criticism, community

Beskrivelse

The research group Culture - Criticism - Community is an interdisciplinary and international research group that gathers researchers with a critical research interest. Through various empirical and theoretical approaches, the research projects aim to explore arts education, cultural expressions, cultural participation, community arts and arts communities. Keywords for the research are: Culture, criticism, community, context, diversity, participation, equality, justice, and democracy. The purpose of the research is to raise critical discussion and challenge existing assumptions, ideas and practices within the field, thus ultimately contributing to change.

Publikasjoner

Helper, Guard or Mediator? Teachers|' Space for Action in The Cultural Rucksack, a Norwegian national program for Arts and Cultura in Schools (2013)
Christophersen, Catharina
International Journal of Education and the Arts
Perspectives on the Dynamics of Power within Colloborative Learning in Higher Music Education (2013)
Christophersen, Catharina
Den kulturelle skolesekken (2013)
Breivik, Jan-Kåre;Christophersen, Catharina
Fagbokforlaget
Kjønn på spill - kjønn i spill. En studie av ungdomsskoleelevers musisering (2013)
Onsrud, Silje Valde

"Eg er jo her aleine, sant?" Danning gjennom tradisjon og nytenkning i et monologprosjekt (2013)
Ørvig, Anne
Kampen om kunsten: Kunstneres erfaringer (2013)
Breivik, Jan-Kåre
Superguttene: den norske Mannebevegelsen på 1970- og 80-tallet (2013)
Breivik, Jan-Kåre
Kunstmøter og læring (2014)
Heggstad, Katrine
"Slike gutter det vil gamle Norge ha". Kjønnsperspektiver i tekster fra norske skolesangbøker (2014)
Onsrud, Silje Valde
‘Rolling the DICE’. Introduction to the international research project Drama Improves Lisbon Key Competences in Education (2014)
Eriksson, Stig A.;Heggstad, Kari Mjaaland;Heggstad, Katrine;Cziboly, Ádám
Research in Drama Education
Changes and challenges in music education: Reflections on a Norwegian arts-in-education programme (2015)
Christophersen, Catharina
Music Education Research
Being deaf in court (2015)
Lundeberg, Ingrid Rindal;Breivik, Jan-Kåre
Scandinavian Journal of Disability Research
The Cultural Rucksack: A National Programme for Arts and Culture in Norwegian Schools (2015)
Christophersen, Catharina;Breivik, Jan-Kåre;Homme, Anne D;Rykkja, Lise H.

Skolekonserter - relasjonelle kunstdidaktiske praksiser? (2015)
Holdhus, Kari
Studia Musicologica Norvegica
Gender Performativity through Musicking: Examples from a Norwegian Classroom Study (2015)
Onsrud, Silje Valde
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok
Skolekonsertene og skolekonteksten: Mellom verkorientering og kunstdidaktikk (2015)
Holdhus, Kari
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok
Invitert foredrag: Researching the state of the arts: Reports from the field (2016)
Christophersen, Catharina Renate
Arts-in-Education Collaborations: Research and Current Developments in Norway (2016)
Christophersen, Catharina Renate
Challenging Policies and Practices of Musician-Teacher COllaborations (2016)
Christophersen, Catharina Renate
Challenging policies and practices of musician-teacher collaborations. Seminar introduction. (2016)
Holdhus, Kari
Inclusive arts education in two Scandinavian primary schools: a phenomenological case study (2016)
Christophersen, Catharina Renate;Ferm Almqvist, Cecilia
International Journal of Inclusive Education
Higher education: Turning from music teacher education towards a community music approach (2016)
Holdhus, Kari;Lien, Wenche Bruun;Olsen, Jonas Selås
Nordic music teacher education and popular music: Some critical perspectives and possible ways forward (2016)
Christophersen, Catharina Renate
Popular Music Education, Participation and Democracy: Some Nordic Perspectives (2017)
Christophersen, Catharina Renate;Gullberg, Anna-Karin
What's love got to do with it? Om kjønn og seksualitet i ungdommers estetiske uttrykk (2016)
Onsrud, Silje Valde
Symposium: Nordic research focusing on composition education in relation to primary and secondary schools - what do we know and what do we have to investigate further? (2016)
Viig, Tine Grieg;Thorgersen, Cecilia Ferm;Falthin, Peter;Juntuunen, Marja-Lena;Mars, Anette;Ojala, Juha;Väkevä, Lauri;Sætre, Jon Helge
The dynamics of collaborative creative music-making: reflection-in-action, facilitation and interaction (2016)
Viig, Tine Grieg
What happens when catastrophes/disasters happen? Emerging extraordinary communities (2016)
Breivik, Jan-Kåre;Sudmann, Tobba Therkildsen
Den dramatiske dialogen i et bakhtinsk perspektiv. Dialogorganisert undervisning som demokratisk prosjekt. (2016)
Ørvig, Anne
Til stede - om demens, reminisens og langsomme dramaprosesser (2017)
Heggstad, Katrine;Heggstad, Kari Mjaaland
Born to play: Bli bedre - få det bedre. Veiledningsprogram for korps i Norge. En evaluering (2017)
Onsrud, Silje Valde;Rinde, Felicity Katharine Burbridge

"And the melody still lingers on": Om danningspotensiale i ein discolåt (2017)
Onsrud, Silje Valde
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok
"Imagine if... stepping into someone's shoes" as a research method (2018)
Heggstad, Katrine
Journal for Research in Arts and Sports Education
Visiting Schools for Visiting Theatre. Researching a drama workshop and young people's response (2019)
Heggstad, Katrine;Heggstad, Kari Mjaaland;Eriksson, Stig Audun


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Musical Alterations: Visiting Musicians in Educational Settings  
A messy ideal: Re-conceptualizing social justice in music education through the lenses of alterity, critical confrontation and radical democracy