Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskernettverk for tekst i kultur og utdanning

Forskningsgruppeleder

Norunn Askeland
Sveinung Nordstoga
Arnfinn Åslund
Bente Aamotsbakken

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Beskrivelse

Forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge (Buskerud, Telemark og Vestfold). Forskerne er i hovudsak knyttet til master i kulturstudier, master i faglitterær skriving, master i norskdidaktikk og master i utdanningsvitenskap med fordypning i norsk, engelsk og samfunnsfag, og til forfatterutdanningen i Bø. Forsker på: Skjønnlitteratur, generell og litterær sakprosa, lærebøker og andre pedagogiske tekster, estetikk - og kulturhistorie, framstillinger av majoritets- og minoritetskultur mv. Forskergruppa anvender en bred vifte av tilnærminger som multimodalitet, retorikk, metaforanalyse, diskursanalyse, interart, litteratursosiologi og litteraturteori.