Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper

Forskningsgruppeleder

Anita Berg

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Gruppens profil har fokus på forskning og utviklingsarbeid rettet mot kunnskap om samfunnsdeltagelse, aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper. Innenfor temaet samfunnsdeltagelse utvikler gruppa kunnskap om hvordan marginaliserte gruppers stemme kan bli hørt både i samfunnet generelt og gjennom selvbestemmelse i eget liv. Et sentralt fokus er hvordan utsatte grupper kan påvirke hjelpe- og velferdstilbudet, delta i arbeidsliv og i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter i dagliglivet. Gruppa vil også bidra med ny-vinnende kunnskap om tilrettelegging av aktiviteter som gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet for å utvikle egne ressurser gjennom å delta i meningsfull aktivitet sammen med andre. I tillegg vil forskningsgruppen på å utvikle mer kunnskap om mulighetene og hindringene for samarbeid mellom ulike deler av hjelpeapparatet når det gjelder å ivareta brukers rettigheter og innflytelse i helse- og omsorgstjenestene. Gruppen har tre formål: 1. Være et møtepunkt for fagansatte ved Nord Universitet som driver forsknings- og utviklingsarbeid med fokus på samfunnsdeltagelse, aktivitet og samarbeid. Gruppen skal være en arena for diskusjon av pågående forskningsprosjekter og tilbakemelding på disse. Initiativ og utvikling av søknader om FoU midler internt og ekstern knyttet til forskningsområdet. 2. Bidra til for at forskningsresultater blir publisert, og forskningen er praksisnær gjennom å knytte forskningsområdet til utdanningsprogrammene i helse og sosialfag 3. Bidra med aktuell forskning i relevante forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt. Delta i nettverk rundt forskergruppens tema og være aktivt med på relevante konferanser, workshop o.lign. Gruppen arrangerer minst 2 seminar pr semester, samt holder en workshop på aktuell tematikk i løpet av et studieår.  

Publikasjoner

The disciplining of Self-Help: Doing self-help the Norwegian way (2016)
Hedlund, Marianne;Landstad, Bodil J.;Tritter, Jonathan
Stepping through the door- exploring low-threshold services in Norwegian family centres (2016)
Bulling, Ingunn Skjesol
Child & Family Social Work
Peeling Potatoes as Health Promotion? Self-perceived Benefits of Volunteers in a Norwegian Volunteer Centre (2017)
Berg, Anita;Johansen, Oddbjørn
Open Journal of Social Sciences
Selvbestemmelse for ungdom med minoritetsbakgrunn og utviklingshemming – å måtte velge mellom familien og velferdsstaten? (2017)
Appoh, Lily;Johannesen, Berit Overå
SOR rapport
The Influence of Place on Everyday Life: Observations of Persons with Dementia in Regular Day Care and at the Green Care Farm (2017)
Myren, Gunn Eva Solum;Enmarker, Ingela Christina;Hellzén, Ove;Saur, Ellen
Health (Irvine, Calif.)
Transforming identity through participation in music and theatre: exploring narratives of people with mental health problems (2017)
Ørjasæter, Kristin Berre;Stickley, Theodore;Hedlund, Marianne;Ness, Ottar
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Korsang som recovery-fremmende tiltak for personer med psykiske helseplager (2017)
Bjøru, Anna Maria Dyrstad;Almvik, Arve;Bjerkeset, Ottar;Ness, Ottar
Scandinavian Psychologist
The voices of Young Sexual offenders in Norway: A Qualitative study (2017)
Sandvik, Marita;Nesset, Merete Berg;Berg, Anita;Søndenaa, Erik
Open Journal of Social Sciences
“It's our children!” Exploring intersectorial collaboration in family centres. (2018)
Bulling, Ingunn Skjesol;Berg, Berit
Child & Family Social Work
‘It’s my home and your work’ : the views of a filmed vignette describing a challenging everyday situation from the perspective of people with intellectual disabilities (2018)
Hellzèn, Per Ove;Haugenes, Marit;Østby, May
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Mitt hjem - Min arbeidsplass  
Samhandling og utvikling av helse og omsorgstjenester i Ytre Namdal og Bindal et følgeforskningsprosjekt  
Recovery ved langvarige psykiske lidelser  
Dagtilbud for personer med demes som bor hjemme  
Seniorers motivasjon og utbytte av deltakelse i frivillig arbeid  
Familiens hus som arena for helsefremming  
Sammenheng mellom deltakelse i idrett/kulturaktiviteter og barn og unges mentale helse  
Fysisk aktivitet i hverdagsrehabilitering rettet mot hjemmeboende eldre  
Syng deg friskere - korsang og psykisk helse  

Lenker