Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Danningsperspektiver - kroppsøving, fysisk fostring og idrett

Beskrivelse

Forskningsgruppen er en del av idrettsseksjonen ved Høgskolen i Bergen og har som formål å utarbeide og publisere forskningsprosjekter og delta på forskningskonferanser. Gruppen har et bredt innsteg til fagene kroppsøving i skolen, fysisk fostring i barnehagen og idrett generelt. Fagprofilen er valgt for å imøtekomme fremtidige utfordringer med etablering av masterløp i fagene. Fagene vil implisitt ivareta andre fagfelt og formuleringer som «fysisk aktivitet», «helse» etc. Formuleringen «danningsperspektiver» fanger også inn noe av det mangfoldet av problemstillinger og tema som fagene representerer, og som går på tvers av fagene. Danning som begrep er ikke entydig, men vil være farget av den fagtradisjon og det paradigme man står innenfor. Begrepet sier likevel noe om at det er fagenes helhetlige, tverrfaglige og personlige vinklinger som har hovedfokus. Danning inngår også som en del av HiB sin fremtidige FOU-profil. Forskningsgruppens målgruppe er primært utdanningsfeltet; fra barnehage til videregående opplæring og barnehage-/lærerutdanningen, men vil også kunne omfatte andre samfunnsaktører.

Lenker