Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Hilde Traavik
Anne Ørvig
Bjørg Oddrun Hallås

Kontakt

Høgskolen i Bergen


Beskrivelse

Ved innføring av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 (K06) ble de fem grunnleggende fedighetene å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy integrert i læreplanene på fagenes premisser. Ferdighetene skulle fungere som redskaper for læring og utvikling i alle fag, at elevene skulle delta i skole-, samfunns- og arbeidsliv og for deres personlige utvikling og allmenndannelse. I 2012 kom Rammeverket for grunnleggende ferdigheter og betegnelsene på ferdighetene ble endret slik: Digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom tre fagansatte ved Høgskolen i Bergen. Målet har vært og er: • Å løfte frem grunnleggende ferdigheter i alle fag i lærerutdanningen. • Å samarbeid med praksisfeltet for å få erfaring med arbeid med de grunnleggende ferdighetene og kunne prøve ut didaktiske opplegg. • Å publisere vitenskapelig, populærvitenskapelig og bidra med læringsressurser om grunnleggende ferdigheter i alle fag.

Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Grunnleggende ferdigheter i alle fag  

Lenker