Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Sang i danning (Voice InFormation)

Forskningsgruppeleder

Tiri Beate Bergesen Schei

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

«Sang i danning» er en forskergruppe med tilhørighet på Institutt for kunstfag ved Høgskolen på Vestlandet. Forskergruppen har medlemmer fra campus Stord, Sogndal og Bergen. Forskergruppen har bred faglig kompetanse og erfaring med performative uttrykk. Forskergruppen er knyttet til forskningsprogrammet Kunstfagdidaktikk og det nye doktorgradsprogrammet Danning og didaktiske praksiser. Overordnede mål: - være en faglig møteplass med forpliktende ansvar - utforske sammenhenger mellom stemme og danning - motivere til forskning på betydning av vokale uttrykk i skole og fritidsaktiviteter - samle og gjøre tilgjengelig kunnskap om stemmebruk, sang og formidling - utforske sang som sammensatt kunstuttrykk, og dannings- og didaktisk potensiale i dette - bygge opp en felles forskningsplattform - samarbeide om fag- og vitenskapelige artikler og presentasjoner - arbeide for økt internasjonalt faglig kontaktnett Konkretisering av mål: Vi ønsker å samle og utvikle kunnskap om sang i danningsøyemed. Stemmen er viktig som kommunikasjonsredskap med elever i skolen. Vi vil bidra med faglitteratur om sunn stemmebruk, om ulike performative uttrykk og om sammenhenger mellom stemme og følelser, muskelspenninger og konsekvenser for stemmebrukeren. Vi vil være et forum hvor sang som kulturfenomen, sang som inntrykk og uttrykk, sang som talent, sang som identitet, sang som profesjon, sang som fag, sang som lyd, teknikk og persepsjon og sang som fritidsaktivitet kan bli satt på agendaen.

Publikasjoner

Gjesteforelesning: Musikalsk selviscenesettelse og identitetskonstruksjon - i spennet mellom barn og voksen (2015)
Schei, Tiri Bergesen
Lærerstemmen (2015)
Schei, Tiri Bergesen;Åvitsland, Bjørg Solsvik
Voice shame – self-censorship in vocal performance (2015)
Schei, Tiri Bergesen;Schei, Edvin
Keynote: Musical performance - a tacit self-censorship in all cultures? (2015)
Schei, Tiri Bergesen
Panel with Nordic colleagues: The Universality of Music. Pushing the borders of Music education. Nordic-Baltic persepctives (2015)
Schei, Tiri Bergesen
Informal learning in an amateur choir. (2015)
Schei, Tiri Bergesen
Hvem er en ”ekte” sanger? Identitet, skam og selvdisiplinering i klassisk-, pop- og jazzsang (2016)
Schei, Tiri Beate Bergesen
Intervjuet av Frokostradio om allsang og sangkonkurranser i Norge i dag. (2016)
Schei, Tiri Beate Bergesen
Why don’t they sing in pitch? (2016)
Turøy, Anne Kristine Wallace
“And the melody still lingers on”: Learning possibilities through the adaptation of a song (2016)
Onsrud, Silje Valde
Hvorfor kan de ikke synge riktig? Repertoarets betydning for tonetreff (2016)
Turøy, Anne Kristine Wallace
Modig som Mitwa - kunstnerisk utfoldelse med barnehagebarn (2016)
Schei, Tiri Beate Bergesen;Duus, Adele Lærum
Fagbokforlaget
Stemmestress og konsekvenser for lærerstudenten (2016)
Schei, Tiri Beate Bergesen;Åvitsland, Bjørg Solsvik
Norsk tidsskrift for logopedi
Jazz for flygel (2016)
Turøy, Anne Kristine Wallace;Bakke, Stein;Eldhuset, Bodil;Sagvåg, Nils Henrik;Fylkesnes, Alf Erik
Solosang på konsert i Fjell kirke (2016)
Åvitsland, Bjørg Solsvik
Konsertinnslag ved julefest i Fana Kirke menighetshus 09.01.2016. Solosang (2016)
Hodneland, Kari Gina
Overgang fra FØU Kunstfaglinje til BLU KKK. Fremlegg på nettverkskonferanse. (2016)
Hodneland, Kari Gina
Konsert i Korskirken 20.04.2016. Ensemblesang og solosang (2016)
Hodneland, Kari Gina
Konsert på Haraldsplass Diakonale sykehus 14.06.2016. Ensemblesang og solosang (2016)
Hodneland, Kari Gina
Solosang ved friluftsgudtjeneste i Myking 10.07.2016 (2016)
Hodneland, Kari Gina
Presentasjon av filmen "Dusje med Dress" for tidligere studenter ved FØU Kunstfaglinje. (2016)
Hodneland, Kari Gina
Konsert med Korfuh 26. april 2016 i Mimes Brønn (2016)
Daviknes, Trine;Klippen, Siv Kristin
Korkonsert 19.august 2016 i Arna Kyrkje (2016)
Daviknes, Trine;Klippen, Siv Kristin
Korkonsert 24.august 2016 i Olsvik kirke (2016)
Daviknes, Trine
Vinternatt 25.november 2016 i Sandvikskirken (2016)
Daviknes, Trine
"Dusje med Dress". Dokumentasjon og inspirasjon fra Kunstfaglig førskolelærerlinje ved HiB (2016)
Hodneland, Kari Gina
Towards an understanding of community music in Norway (2017)
Rinde, Felicity Katharine Burbridge;Schei, Tiri Bergesen
International Journal of Community Music
Caring for Your Voice (2017)
Schei, Tiri Bergesen;Åvitsland, Bjørg Solsvik;Hodneland, Kari Gina;Turøy, Anne Kristine Wallace;Daviknes, Trine
Choir conducting - with a Norwegian approach (2017)
Daviknes, Trine;Schei, Tiri Bergesen;Åvitsland, Bjørg Solsvik;Turøy, Anne Kristine Wallace;Hodneland, Kari Gina
Researching vocal performative utterances (2017)
Schei, Tiri Bergesen;Turøy, Anne Kristine Wallace;Åvitsland, Bjørg Solsvik;Daviknes, Trine;Hodneland, Kari Gina
Vocal Identity of Professional Singers (2017)
Schei, Tiri Bergesen
"And the melody still lingers on": Om danningspotensiale i ein discolåt (2017)
Onsrud, Silje Valde
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Sang i danning  
Learning possibilities through the adaptation of a song  

Lenker