Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Skuvllas - Urfolk og minoriteter i skole og utdanning

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Torjer Andreas Olsen
Kajsa Kemi Gjerpe
Bengt-Ove Andreassen
Hilde Sollid
Åse Mette Johansen

Kontakt

UiT Norges arktiske universitet, Senter for samiske studier
9037 Tromsø
torjer.olsen@uit.no


Beskrivelse

Det norske utdanningssystemet er for en stor del knytta til det flerkulturelle samfunnet, både på ideplan og i praksis. I en norsk sammenheng er det flerkulturelle intet nytt fenomen. Både samer og de fem nasjonale minoritetene har vært en del av det norske samfunnet i århundrer, og med dagens migrasjon til Norge forsterkes inntrykket av Norge som flerkulturelt samfunn. Forskergruppa vil på ulike måter og gjennom ulike fagdisipliner undersøke hvordan urfolk og minoriteter blir omtalt og presentert i skole og utdanningssammenhenger. Det vil være et særlig fokus på samer. Deltakerne i forskergruppa vil ta for seg ulike former for empiri, fra læreplaner, via lærebøker og læringsressurser, til etnografiske undersøkelser. På denne måten vil temafeltet belyses fra flere empiriske nivåer og faglige/teoretiske perspektiver, og gruppa legger opp til både spesifikke studier innen ulike empiriske nivå og studier der en ser på samspill og samsvar mellom nivåene. Leder: Førsteamanuensis Bengt-Ove Andreassen, ILP https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=422053

Publikasjoner

From Nature to iNature. Articulating a Sami Christian Identity Online (2012)
Olsen, Torjer Andreas
Nordlit
Religion, etikk og filosofi i barnehagen (2014)
Andreassen, Bengt-Ove;Olsen, Torjer Andreas
Universitetsforlaget
Hva forskere (ikke) ser (2014)
Olsen, Torjer Andreas
Forskning.no
The Exclusive Nature. Sami Christianity in the Age of Eco-Indigenism (2014)
Olsen, Torjer Andreas
Journal of Religion in Europe
Religionsfaget i videregående skole. En læreplanhistorisk gjennomgang 1976-2006 (2015)
Andreassen, Bengt-Ove;Olsen, Torjer Andreas
Prismet
Ansvar, hensyn og forpliktelse. Urfolk og samiske forhold i barnehagens rammeplaner (2016)
Olsen, Torjer Andreas;Andreassen, Bengt-Ove
Indigenous issues in Early Childhood Education Curricula in Norway and Aotearoa/New Zealand (2017)
Olsen, Torjer Andreas;Andreassen, Bengt-Ove
New Zealand Journal of Educational Studies
Privilege, Decentring, and the Challenge of Being (Non-)Indigenous in the Study of Indigenous Issues (2017)
Olsen, Torjer Andreas
The Australian Journal of Indigenous Education
Hva skal vi med samisk innhold i læreplanene for religionsfagene? (2017)
Andreassen, Bengt-Ove;Olsen, Torjer Andreas
Colonial conflicts: Absence, inclusion and indigenization in textbook presentations of indigenous peoples (2017)
Olsen, Torjer Andreas
Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene (2017)
Olsen, Torjer Andreas;Sollid, Hilde;Johansen, Åse Mette
Acta Didactica Norge