Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Fysisk aktivitet og folkehelse

Forskningsgruppeleder

Bente Morseth

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskningsgruppen ”Fysisk aktivitet og folkehelse” er en tematisk forskningsgruppe ved Idrettshøgskolen, Finnmarksfakultetet. Forskningsgruppens overordnede mål er å generere et helsefaglig og samfunnsfaglig kunnskapsgrunnlag for implementering av tiltak for økt fysisk aktivitet i befolkningen. Forskningsaktivitetene er knyttet til både et helsefaglig aspekt og et samfunnsfaglig aspekt.