Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Naturen som danningsarena

Beskrivelse

Mål: Gjennom prosjektet ønsker forskergruppen å frambringe ny kunnskap om naturen og nærmiljøet som avgjørende arenaer for danning, bærekraftig utvikling og gjennomføring av ulike didaktiske praksiser innenfor barnehage, skole og høyere utdanning. Forskergruppen har ulike perspektiv på nærhet til natur og skiller mellom I) direkte kontakt med elementene under åpen himmel, altså i og i direkte kontakt med variert natur, II) direkte kontakt med elementer fra naturen og III) nærhet til natur på mer indirekte måter ved bruk av for eksempel mediene: litteratur, lyd, film og bilder. Forskergruppen består av fagansatte fra mange ulike fagseksjoner og en rekke delprosjekter er lagt inn i prosjektdatabasen i Cristin 454265.

Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Paraplyprosjektet: Naturen som danningsarena