Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
PedLab

Beskrivelse

PedLab er en forskningsgruppe og et forum for eksperimentering på pedagogikk. Formålet er å åpne for nye og fremtidsrettede måter å teoretisere, praktisere, utforske og formidle pedagogikk på. The Bergen Annual Educational Conversation ble opprettet i 2008 og er et samtaleforum knyttet til PedLab. Målgruppen er alle som har en interesse innen pedagogikk, utdanning eller lignende. Hvert år inviteres forskere innen en spesifikk tematikk, både fra inn- og utland, for å fremheve og synliggjøre grunnleggende og felles pedagogiske spørsmål.

Publikasjoner

Den pedagogiske vendingen. Fra utdanningsvitenskap til allmenn pedagogikkvitenskap (2014)
Sæverot, Herner
Nordic Studies in Education
What's behind the hyphen? A response to publish yet perish (2014)
Sæverot, Herner
Studies in Philosophy and Education
Pedagogikk på Agendaen - Forord til den norske oversettelsen (2014)
Sæverot, Herner;Trippestad, Tom Are;Ødegaard, Elin Eriksen
The Educational Significance of Image (2014)
Sæverot, Ane Malene;Sæverot, Herner
Revitalising Bildsamkeit? (2015)
Sæverot, Herner
Studies in Philosophy and Education
Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap. (2017)
Sæverot, Herner;Werler, Tobias Christoph
Gyldendal Akademisk
Pedagogisk refleksjon i "det undersøkende rommet" (2017)
Brekke, May Britt Revheim
Pedagogisk skjønn (2017)
Grimsæth, Gerd
"Profesjonsfaget" eller "Pedagogikk og elevkunnskap" - mer enn navnet må vinnes. (2016)
Brekke, May Britt Revheim;Grimsæth, Gerd
Utdanningsnytt.no
Pedagogikkvitenskap (2017)
Sæverot, Herner
Fagbokforlaget