Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Critical perspectives on mathematics education

Forskningsgruppeleder

Tamsin Jillian Meaney

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskingsgruppa i matematikkdidaktikk skal stimulera til spanande forsking og utviklingsarbeid. Gruppa skal vera samlande og inspirerande, og både støttande og utfordrande. Det er klare fellestrekk mellom forskingsfokusa på seksjonen for matematikk fagdidaktikk. Det er perspektiv som fungerer støttande for kvarandre. Me forskar på barnehagen, grunnskulen og lærarutdanninga sin praksis og utviklar samarbeid med aktørar i praksisfeltet (både studentar og lærarar). Fokuset til deltakarane i forskingsgruppa handlar om læring og kritisk demokratisk danning knytt til tema som det fleirkulturelle, konkretisering, bruk av døme, matematisk argumentasjon og matematiske samtalar som læringssamtalar. Forskingsgruppe skal hjelpa oss å dra i lag, samt at me vil stå sterkare i søknadar om midlar.

Publikasjoner

Fysioterapi og matematikk (2018)
Berrefjord, Ole;Haugland, Kristina Mowatt Storm;Nilssen, Amalie;Herheim, Rune
Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning
Young children´s engagement with mathematics: Expanding teacher educators´ views (2018)
Hauge, Inge Olav;Kacerja, Suela;Lange, Troels;Lie, Johan;Meaney, Tamsin;Severina, Elena
Preservice teachers recognising and responding to young children’s engagement with mathematics (2018)
Lembrér, Dorota;Kacerja, Suela;Meaney, Tamsin
Mathematics as the Trojan horse in Norwegian early childhood policy? (2018)
Fosse, Trude;Lange, Troels;Lossius, Magni Elen Hope;Meaney, Tamsin
Research in Mathematics Education
Otherness in Mathematics Education (2018)
Abtahi, Yasmine;ADLER, Jill;Guillemette, David;Herheim, Rune;Lerman, Steve;Maheux, Jean-François;Valero, Paola
Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education
Differential Enhancement in Mathematical Pre-School Class Activities (2018)
Helenius, Ola;Johansson, Maria L;Lange, Troels;Meaney, Tamsin;Wernberg, Anna
Språk teller. Om hvordan elever løser, tenker rundt og skriver om et regnestykke (2018)
Ulland, Gro;Røskeland, Marianne;Herheim, Rune
Nordic Journal of Literacy Research
When does a difference make a difference? Teaching about language diversity in mathematics teacher education. (2018)
Eikset, Andrea Synnøve Blomsø;Meaney, Tamsin
Nordisk matematikkdidaktikk
Discussing Mathematics Teacher Education for Language Diversity (2019)
Lange, Troels;Meaney, Tamsin
Proceedings of the International Mathematics Education and Society Conference
What the mathematics in the puzzles and handicrafts in 1920s Danish children’s magazines tells about childhoods (2019)
Lange, Troels;Meaney, Tamsin Jillian
Contemporary Issues in Early Childhood


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Læringssamtalen i matematikkfagets praksis (LIMP)  
Matematikklæring og konkretar  
Critical Democratic Competence and Classroom Discussion (CDkomp)  
Matematikkglede  
Play Research in Mathematics Education (PRIME) The Mathematics of Kindergarten – Barnehagens matematikk  
Matematikklæring i barnehagens praksis  
Læring av matematikk og algebra i programmering  
Eleven som matematiker  
Kvalitet i utdanningen/ Kultur for motivasjon