Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Pedagogikk i ny barnehagelærerutdanning -tverrinstitusjonell forskergruppe

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Elin Eriksen Ødegaard
Marit Alvestad
Bente Vatne
Ingrid Karin Fossøy
Inger Benny Espedal Tungland
Hege Fimreite
Vigdis Foss
Svein Ole Sataøen
Grete Nordvik Nordvik
Magli Sofie Økland

Kontakt

Høgskolen i Bergen
Inndalsveien
5020 Bergen


Beskrivelse

Forskere fra institusjonene HVO, HSF, HSH, HIB og UIS deltar I denne tverrinstitusjonelle forskergruppa. Gruppa starter med å gå sammen om å studere pedagogikk i ny barnehagelærerutdanning og knytter an til BLU-følgeforskningsprosjektet. videre vil gruppa forske på problemstillinger knyttet til pedagogikkfagets selvsforståelse, hvordan pedagogikk manifesteres i sentrale og lokale planer, m.m og hvordan ledere og ansatte i undervisningsstillinger oppfatter og erfarer pedagogikk. Arbeidet perspektiveres historisk og internasjonalt. Følgegruppa for reformen i barnehagelærerutdanningen har fulgt pedagogikk tett første året av reformen og viser til store paradokser knyttet til pedagogikkens rolle og funksjon. Det reises en rekke spørsmål som må studeres nærmere.

Lenker