Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Marin genomikk

Forskningsgruppeleder

Truls Borg Moum

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskningsgruppen anvender molekylærgenetiske analyser på økologiske problemstillinger og undersøker struktur, funksjon og evolusjon hos gener og genomer som er av betydning for oppdrettsnæringen Forskningsgruppen utforsker genomer og transkriptomer ved hjelp av de nyeste metodene for DNA-sekvensering, såkalt dybdesekvensering, ved vår egen DeepSeq-lab. Aktuelle forskningsområder innbefatter epigenetikk, transkriptomikk og proteomikk knyttet til immunsystem og vekst hos oppdrettsarter. Vi anvender eksperimentell forskning for å utforske akvatiske arters reproduksjons- og utviklingsbiologi. Sebrafisk anvendes som modellorganisme for funksjonelle studier. Et annet viktig forskningsfelt retter seg mot fordelingen av genetisk variasjon i naturlige populasjoner og hvordan dette påvirkes av miljøendringer. Genetiske markører blir anvendt for å utforske biodiversitet, atferd og naturlig seleksjon.

Publikasjoner

The genome sequence of Atlantic cod reveals a unique immune system (2011)
Star, Bastiaan;Nederbragt, Alexander Johan;Jentoft, Sissel;Grimholt, Unni;Malmstrøm, Martin;Gregers, Tone Fredsvik;Rounge, Trine Ballestad;Paulsen, Jonas;Solbakken, Monica Hongrø;Sharma, Animesh;Wetten, Ola Frang;Lanzén, Anders;Winer, Roger;Knight, James;Vogel, Jan-Hinnerk;Aken, Bronwen;Andersen, Øivind;Lagesen, Karin;Tooming-Klunderud, Ave ;Edvardsen, Rolf;Kirubakaran, G. Tina;Espelund, Mari;Nepal, Chirag;Previti, A. Christopher;Karlsen, Bård Ove;Moum, Truls;Skage, Morten;Berg, Paul Ragnar;Gjøen, Tor;Kuhl, Heiner;Thorsen, Jim;Malde, Ketil;Reinhardt, Richard;Du, Lei;Johansen, Steinar Daae;Searle, Steve;Lien, Sigbjørn;Nilsen, Frank;Jonassen, Inge;Omholt, Stig W;Stenseth, Nils Christian;Jakobsen, Kjetill Sigurd
Nature
The stress hormone corticosterone in a marine top predator reflects short-term changes in food availability (2015)
Barrett, Robert;Erikstad, Kjell E;Sandvik, Hanno;Myksvoll, Mari Skuggedal;Jenni-Eiermann, Susi;Kristensen, Ditte Lyngbo;Moum, Truls;Reiertsen, Tone;Vikebø, Frode Bendiksen
Ecology and Evolution
A little goes long way: Improved growth in Atlantic cod (Gadus morhua) fed small amounts of wild zooplankton (2016)
Katan, T.;Nash, G.W.;Rise, Matthew L.;Hall, J.R.;Fernandes, Jorge;Boyce, Danny;Johnsen, Chris André;Gamperl, A.K.
Aquaculture
Substantial Downregulation of Myogenic Transcripts in Skeletal Muscle of Atlantic Cod during the Spawning Period (2016)
Nagasawa, Kazue;Sarropoulou, Elena;Edvardsen, Vigdis;Fernandes, Jorge
PLoS ONE
Changes in intestinal microbiota, immune- and stress-related transcript levels in Senegalese sole (Solea senegalensis) fed plant ingredient diets intercropped with probiotics or immunostimulants (2016)
Batista, Sonia;Ozorio, Rodrigo;Kollias, Spyridon;Dhanasiri, Anusha;Lokesh, Jep;Kiron, Viswanath;Valente, Luisa M.P.;Fernandes, Jorge
Aquaculture
Innate immune response, intestinal morphology and microbiota changes in Senegalese sole fed plant protein diets with probiotics or autolysed yeast (2016)
Batista, Sonia;Medina, A;Pires, M.A.;Moriñigo, M.A.;Sansuwan, K;Fernandes, Jorge;Valente, L.M.P.;Ozório, R.O.A.
Applied Microbiology and Biotechnology


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Epigenetic regulation of development and growth in Senegalese sole (Solea senegalensis)- EPISOLE  
Impact of photoperiod and sexual maturation on growth performance of Atlantic cod – a genomic perspective  
ANnOTATE: ANalysis of multifunctional genes and their paralogs in teleosts: identification, evolution and annotation through transcriptome scans and functional studies  
Genomics in Aquaculture - International symposium at the Bodø University College  
FishmiR - Role of small non-coding RNA in fish development: comparative study on regulatory mechanisms  
Next-generation biodiversity assessment  
EPIFISH