Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Senter for velferdsinnovasjon

Forskningssenterinfo

Deltakere

Gøril Ursin
Cecilie Høj Anvik
Ragnhild Holmen Waldahl
Solrun Gjertine Holm

Kontakt

Universitetet i Nordland
8049 Bodø
Anders.Ortenblad@uin.no


Beskrivelse

Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning på og utvikling av velferdsinnovasjon. Hovedmålet er å bidra til utvikling av ny praksis og nye tjenester til det beste for brukerne og samfunnet. Dette skal skje gjennom å tilrettelegge, utvikle og gjennomføre innovasjonsprosjekter særlig rettet mot offentlig sektor. Senter for velferdsinnovasjon legger vekt på tett relasjon med praksisfeltet og tar sikte på å påvirke kommunenes innovasjonssystem. En viktig oppgave blir å være en dynamisk enhet som kopler kunnskap (ideer, informasjon, teknisk utstyr, virkemidler) med ulike aktørgrupper (kommuner, bedrifter, forskningsmiljø, virkemiddelapparat) sammen til innovasjonssystemer. Senteret vil dermed fungere som et viktig bindeledd og kontaktpunkt mellom offentlige aktører, bedrifter og FoU.