Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskningsgruppe for styring og politikkutvikling (politikk-gruppa)

Forskningsgruppeleder

Asbjørn Røiseland

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskningsgruppa består av forskere som er opptatt av offentlig sektor, og med særlig vekt på styringsprosesser og politikkutvikling. Medlemmene kommer fra Fakultet for samfunnsvitenskap, Handelshøgskolen og Nordlandsforskning, og empirisk spenner gruppas forskning over et vidt felt, inkludert innovasjoner og innovasjonspolitikk, demokratiutvikling, nordområdepolitikk, politisk lederskap, velferdspolitikk, samfunnssikkerhet og hybride styringsmodeller. På disse områdene bidrar gruppemedlemmenes forskningsaktiviteter til kunnskapsutvikling, som en forutsetning for politikkutvikling. Regionale og lokale styrings- og politikkprosesser har en betydelig plass i forskningsgruppas portefølje av prosjekter. Forskningsgruppa har et bredt internasjonalt nettverk, og dens medlemmer er aktive konferansedeltakere og publiserer nasjonalt og internasjonalt.

Publikasjoner

Understanding local governance. Institutional forms of collaboration (2011)
Røiseland, Asbjørn
Public Administration
Public – Private Partnership: A Critical Discussion (2011)
Sandvin, Johans Tveit;Bjørgo, Frode;Hutchinson, Gunn Strand;Johansen, Per Olav
Journal of Comparative Social Work
Debates over the Role of the Arctic Council (2012)
Pedersen, Torbjørn
Ocean Development and International Law
Kant and Habermas on International Law (2013)
Mikalsen, Kjartan Koch
Ratio Juris
Implementing the EU-IUU Regulation: Enhancing Flag State Performance Through Trade Measures (2015)
Elvestad, Christel;Kvalvik, Ingrid
Ocean Development and International Law
Pugilistic pioneers: The history of women's boxing in Norway (2016)
Tjønndal, Anne
Sport History Review
The concept of strategy in the early childhood education and care sector (2015)
Gotvassli, Kjell-Åge;Vannebo, Berit Irene
European Early Childhood Education Research Journal
Reforming the Norwegian Police: Cultural Change as a Restoration of Organizational Ideologies, Myths and Practices (2015)
Johannessen, Stig O.
Nordisk politiforskning
Pasture access and adaptive capacity in reindeer herding districts in Nordland, Northern Norway (2016)
Risvoll, Camilla;Hovelsrud , Grete K.
The Polar Journal
Networking enforced - Comparing Social Services' Collaborative Rationales across Different Welfare Regimes (2016)
Breimo, Janne Paulsen;Turba, Hannu;Firbank, Oscar;Bode, Ingo;Sandvin, Johans Tveit
Social Policy & Administration
Transforming the Public Sector into an Arena for Co-creation: Barriers, Drivers, Benefits and Ways Forward (2016)
Torfing, Jacob;Sørensen, Eva;Røiseland, Asbjørn
Administration & Society
Enhancing policy innovation by redesigning representative democracy (2016)
Sørensen, Eva
Policy & Politics
Leader legitimacy – a matter of education?: Leading Highly Specialised People – A Legitimacy Challenge (2016)
Lund, Anne Kamilla
Development and Learning in Organizations: An International Journal