Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskningsgruppe - Unge i risiko

Forskningsgruppeleder

Trond Bliksvær

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for samfunnsvitenskap

Beskrivelse

Nord universitet og Nordlandsforskning samarbeider om en flerfaglig forskningsgruppe der målsetningen er å bli et aktivt, anerkjent og etterspurt kunnskapsmiljø med kompetanse på å beskrive og forstå utfordringer, ressurser og muligheter hos barn unge i sårbare posisjoner/ livssituasjoner. Vi ønsker også å utforske muligheter for å involvere barn og unge som aktive deltakere i fagutvikling og forskning.

Vi har gode samarbeidsrelasjoner med nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsmiljø.

Gruppen er et forum for utvikling av artikler og andre faglige tekster. Videre den en arena for utvikling av søknader om aktuelle forskningsprosjekt. Gruppen er også faglig base for PhD-studenter som arbeider med temaer om barn og unge i risiko/sårbare posisjoner.

Publikasjoner

Nye reproduksjonsteknologier og "det biologiske prinsipp" (2016)
Hanssen, Jorid Krane
Tidsskriftet Norges Barnevern