Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Senter for Økologisk Økonomi og Etikk

Beskrivelse

Senter for økologisk økonomi og etikk fokuserer på problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur.

Med basis i egen forskning tilbys et fremtidsrettet kurstilbud innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi på alle studieprogrammer som tilbys ved Handelshøgskolen i Bodø.
Det faglige utviklingsarbeidet innenfor økologisk økonomi skjer i nært samspill mellom fagmiljøet ved HHB og en rekke fagpersoner med tilknytning til universiteter og høyskoler, nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidet med bedrifter og offentlige etater er også en viktig inspirasjonskilde for gjennomføringen av flere interessante forskningsprosjekter og for utviklingen av nye kurs og studietilbud.

Senter for økologisk økonomi og etikk skal formidle kunnskapen videre til bedrifter og offentlige etater gjennom foredrag, seminarer og kurs.

Senteret skal også publisere kronikker og artikler rettet mot praktikere.