Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Embodied Making and Learning

Forskningsgruppeleder

Camilla Groth

Ansvarlig enhet(er)

Institutt for estetiske fag

Beskrivelse

I forskergruppen EMAL studerer vi menneskets skapende og deltakende møter med materialer i verden i dag. Dette beskriver vi som en praksis: embodied making. Vi undersøker også læringen som foregår i disse møtene, og legger til grunn et syn på læring og kognisjon som embodied – altså forankret i kroppen. https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/tradisjonskunst-og-praktisk-estetiske-fag/embodied-making-and-learning/

Publikasjoner

Choosing Content and Methods: Focus Group Interviews with Faculty Teachers in Norwegian Pre-Service Subject Teacher Education in Design, Art, and Crafts (2014)
Gulliksen, Marte Sørebø;Hjardemaal, Finn R.
Scandinavian Journal of Educational Research
Beredskapskunnskap – navet i Lærerutdanning i Kunst og håndverk (2014)
Gulliksen, Marte Sørebø
FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk
Culture and Creativity: Examining Variations in Divergent Thinking Within Norwegian and Canadian Communities (2015)
Hondzel, Catharine Dishke;Gulliksen, Marte Sørebø
Sage Open
Embodied Making, Creative Cognition and Memory (2016)
Gulliksen, Marte Sørebø
FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk
Why making matters — developing an interdisciplinary research project on how embodied making may contribute to learning (2016)
Gulliksen, Marte Sørebø
Proceedings of DRS
Development of motor-life-skills: variations in children at risk for motor difficulties from the toddler age to preschool age (2018)
Moser, Thomas;Reikerås, Elin Kirsti Lie;Tønnessen, Finn Egil
European Journal of Special Needs Education
Touchicizing Posthuman Digital-Artistic-Assemblages of Child/ren/hood(s) Exposuring(s) in the Making … (2018)
Otterstad, Ann Merete;Waterhouse, Ann Hege Lorvik
Making matters? Unpacking the role of practical aesthetic making activities in the general education through the theoretical lens of embodied learning (2017)
Gulliksen, Marte Sørebø
Cogent Education
Norwegian parents’ perspective on environmental factors that influence creativity – An empirical grounding for future studies (2018)
Gulliksen, Marte Sørebø
International Journal of Educational Research
Kreativitet i begynneropplæringen (2018)
Olafsson, Brynjar;Gulliksen, Marte Sørebø
Alice's adventures: Reconfiguring solidarity in early childhood education and care through data events (2018)
Nordström, Susan Naomi;Andersen, Camilla Eline;Osgood, Jayne;Waterhouse, Ann-Hege Lorvik;Otterstad, Ann Merete;Jensen, Maybritt
Boltrelek og lekeslåssing som kommunikasjon (2018)
Storli, Rune;Moser, Thomas
Visual Ethnography as tool in exploring children’s embodied making processes in preprimary education (2018)
Carlsen, Kari
FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk
Why our brains love arts and crafts implications of creative practices on psychophysical well-being (2018)
Huotilainen, Minna;Rankanen, Mimmu;Groth, Camilla;Seitamaa-Hakkarainen, Pirita;Mäkelä, Maarit
FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk
Design, kunst og håndverk i Norge: fra barnehage til PhD (2018)
Carlsen, Kari;Randers-Pehrson, Anniken;Hermansen, Hilde
Techne Series
Handlingsrammer og handlingsrom i kunst og handverksfaget: korleis institusjonelle mønster medverkar i studentars skapande prosessar med installasjonar (2018)
Rimstad, Åsta
Techne Series
Making Matters? - Keynote på nettverkskonferanse (2019)
Gulliksen, Marte Sørebø
Hands at the interface between self and environment during craft practice (2018)
Groth, Camilla;Gulliksen, Marte Sørebø
Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper (2019)
Waterhouse, Ann-Hege Lorvik;Søyland, Lovise;Carlsen, Kari
FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk
Sense-making through Touch Interaction with a Picturebook App (2019)
Søyland, Lovise;Gulliksen, Marte Sørebø
Barnelitterært forskningstidsskrift
Kneipbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner (2019)
Waterhouse, Ann-Hege Lorvik
Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – utforsking av potensialer for meningsskaping i møte med en sang (2019)
Engesnes, Nina;Waterhouse, Ann-Hege Lorvik
When art meets science: Conditions for experiential knowledge exchange in interdisciplinary research on new materials (2019)
Groth, Camilla;Pevere, Margherita;Niinimäki, Kirsi;kääriäinen, pirjo
New Silk: Exploring design-science collaboration for new materials. (2019)
Niinimäki, Kirsi;Groth, Camilla;kääriäinen, pirjo
clot magazine
Studying Material Interactions to Facilitate a Sense of Being with the World (2020)
Aktas, Bilge Merve;Groth, Camilla
Proceedings of DRS
Underlying the carver’s experience: Sensorimotor modulation in cerebellum when carving wood (2020)
Gulliksen, Marte Sørebø
FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk
Editorial: Special issue on embodied making and learning (2020)
Groth, Camilla;Riis, Kirstine;Gulliksen, Marte Sørebø
FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk
Making as a Way of Interacting with the Environment (2020)
Groth, Camilla
Navigating methodological perspectives in doctoral research through creative practice: Two examples of research in crafts (2020)
Riis, Kirstine;Groth, Camilla
FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk
Knowing together – experiential knowledge and collaboration (2020)
Nimkulrat, Nithikul;Groth, Camilla;Tomico, Oscar;Valle Noronha, julia
CoDesign - International Journal of CoCreation in Design and the Arts
Conditions for experiential knowledge exchange in collaborative research across the sciences and creative practice (2020)
Groth, Camilla;Pevere, Margherita;Niinimäki, Kirsi;Kääriäinen, Pirjo
CoDesign - International Journal of CoCreation in Design and the Arts
Digitale 3D-skulpturer for visning i AR (blandet virkelighet) (2021)
Juusola, Per Ola
There and back again: A carver’s tale of losing and regaining sense of space due to a brain tumour (2021)
Gulliksen, Marte Sørebø
Craft Research


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Making matters?