Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
HENÆR-senteret

Forskningsgruppeleder

Steffen Torp

Ansvarlig enhet(er)

Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

Beskrivelse

Helsefremmende arbeid er den ene av to sentrale komponenter i folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid omfatter både helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid og utgjøre all virksomhet som har til hensikt å fremme helse og forebygge sykdom og skader. Helsefremmende arbeid er definert som ett av satsingsområder ved Høgskolen. I den forbindelse ble Senter for helsefremmende arbeid (HENÆR-senteret) opprettet. Intensjonen med HENÆR-senteret er å utvikle et fagmiljø i helsefremmende arbeid knyttet til undervisning, forskning og eksternt finansiert oppdrag. Helsefremmende arbeid er tverrfaglig sammensatt. Fagpersonene tilknyttet senteret har bakgrunn fra henholdsvis samfunnsfag, helsefag, økonomi og pedagogikk.

Publikasjoner

Deflecting the path to burnout among community health nurses: How the effective practice of self-care renews job engagement (2006)
Vinje, Hege;Mittelmark, Maurice B
International Journal of Mental Health Promotion
Individ og organisasjon - mot en helsefremmende arbeidsplass (2002)
Vinje, Hege Forbech
Arbeid med psykososialt arbeidsmiljø krever tilpasning av HMS-arbeidet (2007)
Thomassen, Ole Jacob
?
Research on workplace health promotion in the Nordic countries: a literature review, 1986-2008 (2011)
Torp, Steffen;Eklund, Leena;Thorpenberg, Stefan
Global Health Promotion
Diversity and challenges in the management of maternity care for migrant women (2012)
Lyberg, Anne;Viken, Berit;Haruna, Megumi;Severinsson, Ingeborg Elisabeth
Journal of Nursing Management
Change in employment status of 5-year cancer survivors (2013)
Torp, Steffen;Nielsen, Roy A;Fosså, Sophie Dorothea;Gudbergsson, Sævar Berg;Dahl, Alv A
European Journal of Public Health
Work engagement: a practical measure for workplace health promotion? (2013)
Torp, Steffen;Grimsmo, Asbjørn;Hagen, Susanne;Duran, Auxi;Gudbergsson, Sævar Berg
Health Promotion International
På tide med en vending mot en «offentlig sosiologi» i norsk arbeidslivsforskning? (2012)
Thomassen, Ole Jacob
Sosiologisk Tidsskrift
Experiences with using information and communication technology to build a multi-municipal support network for informal carers (2013)
Torp, Steffen;Bing-Jonsson, Pia Cecilie;Hanson, Elizabeth
Informatics for Health and Social Care
The health of lone mothers in different European welfare states-the contribution of non-employment and financial strain in different contexts (2012)
Fritzell, S;Bull, Torill;Fosse, Elisabeth;Burstrom, B
European Journal of Public Health
Civic engagement and social capital in ship preservation work in Norway. - The scope, impact and demographics of formal volunteering and publicly funded engagements (2013)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Småland, Erik
Nordic Journal of Social Research
Ansatte som arbeider med personer med psykisk utviklingshemming: God ledelse og fagutvikling fremmer arbeidsevne (2013)
Fjeldbraaten, Bengt Gjøvik;Torp, Steffen
Fysioterapeuten
Norwegian Policies to reduce poverty (2013)
Fosse, Elisabeth
Social Alternatives
Utilization of Norway's emergency wards: The second 5 years after the introduction of the patient list system (2014)
Goth, Ursula-Georgine Småland;Hammer, Hugo Lewi;Claussen, Bjørgulf
International Journal of Environmental Research and Public Health
Hva er helsefremmende arbeidsplasser – og hvordan skapes det? (2013)
Torp, Steffen
Socialmedicinsk Tidskrift (SMT)


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Immigrants use of the General Practitioner Scheme - a mixed method study / Innvandreres bruk av fastlegeordning  
Folkehelse i et norsk perspektiv  

Lenker