Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Fleksibel læring – kunnskapsdeling og læring gjennom bruk av digitale medier

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Else Snoen
May-Britt Waale
Nils Ole Nilsen
Grethe Dillern
Gerd Helene Jakobsen
Trond Lekang

Kontakt

Universitetet i Nordland
8049 Bodø


Beskrivelse

I nettbaserte og fleksible lærer- og sykepleieutdanninger er det viktig å kunne utvikle forskningsbasert kunnskap om fleksible og nettbaserte læringsprosesser. Det er også en målsetting å ta del i hvordan man designer digitale læringsmiljø. Forskningsgruppas overordnede mål er å ha jevnlige forskningsseminar med fokus på erfaringsdeling og publisere vitenskapelige artikler i nettpedagogikk og fleksibel læring. Gjennom arbeidet i forskningsgruppa legges det også opp til et bredt samarbeid mellom lærerutdanning og helsefag ved UiN/PHS der kunnskapsdeling og forskningssamarbeid skal bidra til felles forståelse av læringsarbeid gjennom bruk av digitale medier.

Lenker