Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag

Beskrivelse

Forskningsgruppens insentiv er innovasjon i praksis der yrkesutøverens erfaring vektlegges. Det overordnede temaet er utdanningsforskning med fokus på yrkesutøverens utvikling av praktisk kunnskap. Hvilken kunnskap utvikler yrkesutøveren i handling innenfor sykepleie og helsefag? Forskningen og fagutviklingen har med yrkesutøverens læring, utvikling og integrering av kunnskap å gjøre. Det være seg praktisk, teoretisk og ferdighetskunnskap. Forskningsgruppens arenaer reflekterer ulike nivå av samfunnstjenestene med det mål å løse framtidige helseutfordringer - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Publikasjoner

Å lære legemiddelhåndtering i sykehjem. Sykepleierstudentenes utfordringer (2012)
Alteren, Johanne
Vård i Norden
Forskergruppen læring og læringsstrategier i sykepleie og helsefag. Presentasjon av på fagråd, sykepleie og helsefag, profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland (2013)
Alteren, Johanne
Etterveiledning - betydning for praksisveiledernes veiledningskompetanse (2013)
Frøysa, Kirsten Jessen;Møllersen, Aase;Alteren, Johanne
Vård i Norden
"Being connected" in the situation with the patient (2013)
Alteren, Johanne;Frøysa, Kirsten Jessen;Johansen, Grethe;Møllersen, Aase;Nerdal, Lisbeth
"I am connected". Experiences in being connected with another person (2013)
Alteren, Johanne;Frøysa, Kirsten Jessen;Johansen, Grethe;Møllersen, Aase;Nerdal, Lisbeth
"Being connected". Å være i situasjon med pasienten (2013)
Alteren, Johanne;Frøysa, Kirsten Jessen;Johansen, Grethe;Møllersen, Aase;Nerdal, Lisbeth
Nytt medisinrom ga færre feil (2013)
Nilsen, Hege Solheim;Nerdal, Lisbeth;Alteren, Johanne
Tidsskriftet sykepleien
To reflect on the daily routines (2013)
Nerdal, Lisbeth;Alteren, Johanne
Learning outcomes in clinical studies: Experiences and challenges. "Thinking out loud" (2013)
Knudsen, Grethe Bøe;Alteren, Johanne
UiN i Cambridge. Sykepleiere oppmuntret til videre akademisk forskning (2013)
Alteren, Johanne;Frøysa, Kirsten Jessen;Johansen, Grethe;Knudsen, Grethe Bøe;Nerdal, Lisbeth;Møllersen, Aase
Å reflektere over daglige rutiner - fagutvikling i praksis (2013)
Nerdal, Lisbeth;Leenheer, Anneke Sijtske;Alteren, Johanne
Sykepleiernes dag. Forskningsdagene ble også markert med seminar om sykepleierfaget. Ansatte: Kirsten Jessen Frøysa, Lisbeth Nerdal, Grethe Johansen, Johanne Alteren og Aase Møllersen (2013)
Christiansen, Øyvind;Alteren, Johanne;Frøysa, Kirsten Jessen;Johansen, Grethe;Nerdal, Lisbeth;Møllersen, Aase
Utvikling av kliniske studier for bachelorstudenter i sykepleie. Et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandssykehuset - Vesterålen og Universitetet - campus Vesterålen (2013)
Knudsen, Grethe Bøe

Relationship between High School Mathematics Grade and Number of Attempts Required to Pass the Medication Calculation Test in Nurse Education: An Explorative Study (2015)
Alteren, Johanne;Nerdal, Lisbeth
Healthcare
Humanistic Nursing at the end of life: abstract (2015)
Lid, Else M.;Roghell, Per Kristian;Kvigne, Kari
Nordic og Baltikum til Mo. Campus Helgeland tiltrekker seg foredragsholdere og deltakere fra flere land. (2015)
Christiansen, Øyvind;Nerdal, Lisbeth;Johansen, Grethe;Jacobsen, Kjell;Alteren, Johanne;Frøysa, Kirsten Jessen
Framtidskonferanse. Mange har meldt seg på UiNs første internasjonale konferanse på Campus Helgeland der spørsmålet om teknologien kan erstatte menneskelige møter, tas opp. Profesjongshøgskolen ved Universitetet i Nordland arrangerer sin første internasjonale konferanse på Campus Helgeland 12. - 14. oktober. (2015)
Johansen, Grethe;Alteren, Johanne
Welcome to, Keynote speaker, and Closing "The Third Nordic Forum for Nurse Educators". (2015)
Alteren, Johanne
Internasjonalt forskningsmiljø til Campus Helgeland. Spirende forskning. Campus Helgeland fylt av internasjonal forskning. (2015)
Alteren, Johanne;Hassel, Anne Marit;Hilstad, Laila
Ti års forskning i sykepleie føres videre. Hverdagsmestring som forskningsprosjekt ved Campus Helgeland. (2015)
Hauan, Marianne;Alteren, Johanne
Et spirende miljø innen helsefaglig forskning i Helgelandssykehuset. The Third Nordic Forum for Nurse Educators, 12-14 oktober UiN Campus Helgeland. (2015)
Alteren, Johanne
Å gå med i pasienten si livsverd. Tankar omkring ei sjukepleieforteljing (2016)
Lid, Else Marie;Kvigne, Kari;Roghell, Per Kristian
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Relational competence - what is it, and how may this competence be developed in the Postgraduate Education in Mental Healthcare? (2015)
Johansen, Grethe
Fra Mo i Rana til Cambridge (2016)
Johansen, Grethe;Alteren, Johanne
To integrate theory and practice: Nurse students' experiences in the learning process (2016)
Alteren, Johanne
"Walking in a minefield". Nurses' experiences during medication administration in hospitals (2016)
Alteren, Johanne;Fredriksen, Ronja;Hermstad, Marit;Nerdal, Lisbeth
Å være i relasjon med seg selv og andre. Pasientens erfaringer med temabasert samtalegruppe i allmennpsykiatrisk døgnavdeling (2016)
Hassel, Anne Marit;Hilstad, Laila;Alteren, Johanne
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
Framom kroppslege stengsel.Refleksjonar over ei sjukepleieerfaring frå praksiskvardagen (2017)
Lid, Else Marie;Kvigne, Kari Johanne;Roghell, Per Kristian
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Nursing Students Learning and performing person-centred care in clinical practice in nursing homes (2017)
Lysfjord, Linda Alexandra;Hov, Jorunn
"It's about being at the Forefront" - Nurses' experiences using Physical Examination & Health Asessment, (PEHA) in Mucipality Health Care (2017)
Didriksen, Åsmund Roald;Nerdal, Lisbeth;Hov, Jorunn
"Sammen blir vi bedre" Veiledning av sykepleiestudenter i sykehjem. (2017)
Frøysa, Kirsten Jessen;Møllersen, Aase Bergljot;Nerdal, Lisbeth

Å lære legemiddelhåndtering (2017)
Alteren, Johanne
Integrate theory and practice. Nurse students' experiences in the learning process. How can "the voice" of the student be seen? (2017)
Alteren, Johanne
"Walking in a minefield". Nurses' experiences during medication administration in hospitals (2017)
Alteren, Johanne
Nord universitet satser på internasjonalisering (2017)
Sayadi, Neda;Alteren, Johanne
Reiste 4.500 km for å forske i Rana. (2017)
Sayadi, Neda;Alteren, Johanne
Norsk-iransk forskning på omsorg i rehabilitering (2017)
Sayadi, Neda;Alteren, Johanne
Nursing students educate as helpers. Emotions and development of pracitcal knowledge (2017)
Alteren, Johanne
Sterke bidrag fra Nord universitet i Estland (2017)
Alteren, Johanne;Didriksen, Åsmund Roald;Hov, Jorunn;Lysfjord, Linda Alexandra;Nerdal, Lisbeth
Integrate theory and practice. Nurse students’ experiences in the learning process. How can “the voice” of the student be seen? (2017)
Alteren, Johanne
FRA Å GI PLEIE TIL Å SKAPE HVERDAGSMESTRING –En begrepsanalyse av «morgendagens omsorg» og «brukermedvirkning» i offentlige dokumenter (2018)
Hauan, Marianne;Kvigne, Kari Johanne;Alteren, Johanne
Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi. (2018)
Danielsen, Inger Jorun;Alteren, Johanne
Novus Forlag
Introduksjon (2018)
Danielsen, Inger Jorun;Alteren, Johanne
Emotions as one basis for the nursing profession. Development of practical knowledge (2018)
Alteren, Johanne
Conflicting priorities: Observation of medicine administration (2018)
Alteren, Johanne;Hermstad, Marit;White, Jo;Jordan, Susan
Journal of Clinical Nursing (JCN)
Brukerkunnskap om relasjonens betydning for god helse (2018)
Alteren, Johanne
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Ny bok om yrkeserfaring som kunnskapskilde. Yrkeserfaring er en viktig kilde til kunnskap, mener forskere ved Nord universitet. Det er det blitt bok av. (2018)
Olsen, Ruth Helene;Danielsen, Inger Jorun;Alteren, Johanne
Hvordan lærer vi av erfaring? (2018)
Olsen, Ruth Helene;Danielsen, Inger Jorun;Alteren, Johanne
Care needs in the phase I of cardiac rehabilitation: A hybrid concept analysis (2018)
Mohammadi, Eesa;Zarea, Kourosh;Alteren, Johanne;Sayadi, Neda
Nursing and Midwifery Studies
God organisering av helsetjenesten - samarbeid om et felles mål (2018)
Alteren, Johanne
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Appreciative inquiry in a Norwegian nursing home: a unifying and maturing process to forward new knowledge and new practice (2019)
Magnussen, Inger-Lise;Alteren, Johanne;Bondas, Terese
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Øvingsavdelingen som læringsarena for kunnskapstilegnelse i sykepleierutdanning. Refleksjon over en studentfortelling. En hermeneutisk tilnærming. (2018)
Alteren, Johanne
Narratives in student nurses' knowledge development: A hermeneutical research study (2019)
Alteren, Johanne
Nurse Education Today


Lenker