Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Profesjonsdiskurser og profesjonsutøvelse i mangfoldige samfunn

Forskningsgruppeleder

Åse Røthing
Thorgeir Kolshus

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

"Profesjonsdiskurser og profesjonsutøvelse i mangfoldige samfunn" er en tverrfaglig forskningsgruppe. Gruppa har fokus på "makt og avmakt i profesjonskontekster" og "Norsk tegnspråks historie og grammatikk".

Forskningsprosjektene i gruppa er knyttet til ulike profesjoner, og fokuset for forskningen er rettet mot profesjonskvalifisering, mangfold og flerkulturalitet knyttet til:

• Profesjonell handlingskompetanse

• Profesjonsdannelse

• Muntlige og skriftlige profesjonstekster

• Oppfatninger, holdninger og kunnskap tilknyttet ulike profesjoner

• Profesjoners selvforståelse

• Profesjonsutøvelse

• Sosialiseringsprosesser i profesjoner

• Profesjoners religionsdiskurs

• Internasjonalisering i høyere utdanning

Felles for gruppa er en interesse for sammenhengene mellom profesjoner, språk og makt, og hvordan disse sammenhengene manifesterer seg i selve profesjonsutøvelsen.

Gruppa har forskere med både mikro- og makroperspektiver, representerte ved lingvister og samfunnsvitere. Gjennom denne gruppesammensetningen søker forskerne å utvide sine analytiske perspektiver.

Publikasjoner

Discursive Construction of Language Identity through Disputes in Croatian and Montenegrin Media (2013)
Felberg Radanovic, Tatjana ;Saric, Ljiljana
Scando-Slavica
Samtaleeksperimenter med små barn i et flerspråklig miljø (2013)
Nilsen, Anne B Sølvberg
Tolkemedierte samtaleeksperimenter med små barn (2013)
Nilsen, Anne B Sølvberg
Den visuelle Osama bin Laden (2013)
Nilsen, Anne B Sølvberg
Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur
Educational measures to combat hate speech (2013)
Nilsen, Anne B Sølvberg
Fjerntolking - e-læringsprogram for kommunikasjon via tolk i spesialhelsetjenesten. (Modul 2. Samarbeid med A-hus) (2013)
Felberg Radanovic, Tatjana ;Imsen, Anke Wadenpohl;Skaaden, Hanne
Hatretorikk og konspirasjonsteorier (2013)
Nilsen, Anne B Sølvberg
Challenges in interpreter mediated communication in Norwegian schools (2013)
Felberg Radanovic, Tatjana
Exploring Interpreting for Young Children (2013)
Nilsen, Anne B Sølvberg
Translation & Interpreting
Kommunikasjon via tolk for politi (2013)
Felberg Radanovic, Tatjana
Kommunikasjon via tolk for avhørere (2013)
Felberg Radanovic, Tatjana
Assessing Interpreter Aptitude in a Variety of Languages (2013)
Skaaden, Hanne
Destructive use of language (2013)
Nilsen, Anne B Sølvberg
Utfordringer ved prima vista tolking i asylintervjuer (2015)
Felberg Radanovic, Tatjana
FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Interpreting involving young children in public sector  
Et flerkulturelt grunnlag for ledelse av voksnes læringsprosesser  
Profesjonalitet og språklige nyanser i tolkede vitneeksaminasjoner  
Å lese seg inn - Studieteknikk for outsidere  
Studenter som tar deler av studiet i land i Sør  
Profesjonsdannelse mot mobbing, manipulasjon og hatretorikk  
Kommunikasjon via tolk for ansatte i offentlig sektor i Norge