Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Kvartærgeologi og paleoklima

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Reidar Løvlie
Atle Nesje
John Inge Svendsen
Stein Erik Lauritzen
Jostein Bakke
Henriette Linge
Øystein Strand Lohne
Jo Brendryen
Anna Hughes
Hella Elisa Wittmeier
Marthe Gjerde
Jørund Strømsøen
Lea Toska Oppedal
Lars Olsen
Jan Mangerud
Bin Li

Kontakt

Universitetet i Bergen, MN
Allégaten 41
5007 Bergen
post@geo.uib.no


Beskrivelse

Dramatiske endringer i 2,6 millioner år Forskergruppen i kvartærgeologi og paleoklima studerer den geologiske historien og de dramatiske klimaendringene som har preget de siste 2.6 millioner år (kvartærtiden). Kunnskap om miljøendringene på jorden i denne perioden er viktig for vår forståelse av verden slik den er i dag, samt for å kunne forutsi hva som vil kunne skje i fremtiden. Forskning og undervisning bygger på feltarbeid og laboratoriestudier der det benyttes et mangfold av teknikker og proksydata. Les mer

Lenker

http://www.uib.no/rg/quarternary (Hjemmeside)