Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Senter for utdanningsforskning (SUF)

Beskrivelse

Senter for utdanningsforskning er tilknyttet Avdeling for lærerutdanning og er ett av fem forskningssentre ved Høgskolen i Bergen. Senteret spiller en viktig rolle i å realisere forsknings- og utviklingsmålene høgskolen har i forhold til samfunnsmandat, FOUforpliktelser og universitetsstatus


Et overordnet mål for senteret er å bidra med humanistiske perspektiver i utdanningsforskningen i skole og barnehage. Senteret skal bidra til å utvikle innsikter som fremmer demokrati, medborgerskap og som skaper forståelse for forbindelsene mellom kultur, danning, demokrati og kunnskap

Lenker

http://www.hib.no/senter/suf (Hjemmeside)