Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Litteratur og litteraturvitenskap på HIOA

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Torgeir Haugen
Eivind Karlsson
Kjell Ivar Skjerdingstad
Cecilie Naper
Jofrid Karner Smidt
Lisbeth Elvebakk
Ruth Seierstad Stokke
Marit Åkerø
Heidi Dahlsveen
Harald Hornmoen
Åse Marie Ommundsen
Hilde Dybvik
Marit Vik

Kontakt

Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo
Torgeir.Haugen@hioa.no


Forskningsgruppeleder

Torgeir Haugen

Ansvarlig enhet(er)

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Beskrivelse

Litteraturvitenskapelig nettverk for å styrke det litteraturfaglige arbeidet og den litteraturvitenskapelige forskningen på HIOA

Lenker