Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Ibsen and Childhood - An Interdisiplinary Approach

Forskningsgruppeleder

Torgeir Haugen

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Tverrfaglig forskningsnettverk som forsker i Ibsen og med særlig fokus på barndom. Arbeider med en antologi om Ibsen: Haugen, Torgeir (red.): Ibsen og barndom. Hva skjer når profesjonsfag møter Ibsen? Vidarforlaget, 2015

Publikasjoner

Above all. Narcissism and identification in The Wild Duck by Ibsen (2011)
Haugen, Torgeir
Den korsfæstede jøde: Det jødiske i Kejser og Galilæer (2011)
Haaland, Gunnar
”Plikten imot meg selv”. Om Ibsen og de to moderniteter med utgangspunkt i Et dukkehjem (1879) (2011)
Hovdelien, Olav
"Does Brand Have a Conscience? Ibsen, Ricoeur, and the Genealogy of Morals" (2011)
Brekke, Øystein
Barn og smerte i Lille Eyolf (2011)
Reinertsen, Hanne
Ibsens ”Et dukkehjem” som grunnlag for kunstnerisk undersøkelse av gatekunst som visuell ytringsarena (2011)
Waterhouse, Ann-Hege Lorvik;Gulpinar, Tona
Sorg og skyld i Ibsens Peer Gynt (2011)
Aalen, Marit Sofie
Peer Gynt og barnekultur (2011)
Karlsson, Eivind
Å være barn- ein samtale med Lille Eyolf. Eit drama i 3 akter (2011)
Askland, Leif
The Worth of a Child: "The Wild Duck" (2012)
Lindboe, Inger Marie
"Spor etter Ibsen i en moderne, norsk bildebok for barn" (2012)
Dybvik, Hilde
Identification, Narcissism and Idealisation. Relations in The Wild Duck (2012)
Haugen, Torgeir
Peer Gynt and Childlore (2012)
Karlsson, Eivind
Lerkefugl, spillefugl eller makronspisende ekorn? En lesning av Ibsens Et dukkehjem (2012)
Vik, Marit
"Autonomy, Heteronomy, and Ethics in Brand" (2012)
Brekke, Øystein
The structure of desire in Peer Gynt’s relationship to Solveig. A reading inspired by Melanie Klein (2013)
Aalen, Marit;Zachrisson, Anders
Ibsen Studies
Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur (2016)
Haugen, Torgeir;Lindboe, Inger Marie
Vidarforlaget AS
Idealitet og selvmedlidenhet i Vildanden. Hvordan samspill mellom foreldre og barn kan føre til personlighetsforstyrrelse (2016)
Haugen, Torgeir
Gordiske knuter i Ibsens dokkehus - Når dialogen mellom voksne ligner samtaler mellom voksne og barn (2016)
Vik, Marit
Å vandre med freidig mot inn i Dovregubbens hall. Med Edvard Grieg som musikalsk veiviser til Peer Gynt. (2016)
Haukenes, Siri
Ibsen i klasserommet En resepsjonsstudie i fem akter (2016)
Ommundsen, Åse Marie
Kunstneriske inspira(k)sjoner. Materielle svar på Henrik Ibsens Et dukkehjem (2016)
Waterhouse, Ann-Hege Lorvik
Jenter, forbilder og foreldre. Et historisk blikk på Vildanden og den tidas pikebøker. (2016)
Bratland, Kari
"-Hvad vil du? -Lege due og falk!" Barns kultur i Peer Gynt (2016)
Karlsson, Eivind
"Hva kan det være der ligger og gnaver?" Lille Eyolf som inngang til utfordrande blikk på barns oppvekst i 2015. Eit drama i tre akter. (2016)
Askland, Leif
Bildeboka Don Fridtjof - lek med Ibsenreferanser (2016)
Dybvik, Hilde
Ibsen og barndom. Ny bok knytter litteraturarven til profesjonsfeltet (2016)
Haugen, Torgeir;Lindboe, Inger Marie;Aamli, Kari
Bonfire of the Vanities: Moral Dynamics in Ibsen's Brand (2016)
Brekke, Øystein
Ibsen Studies
Et barns verd: Vildanden som kilde til arbeid med likeverd (2016)
Lindboe, Inger Marie
Ibsen og barndom. Ibsenfestivalen. Foredrag og paneldiskusjon (2016)
Haukenes, Siri;Haugen, Torgeir;Dybvik, Hilde;Waterhouse, Ann-Hege Lorvik;Lindboe, Inger Marie


Lenker