Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Senter for omsorgsforskning, øst

Forskningssenterleder(e)

Aud Obstfelder

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Senter for omsorgsforskning
Senter for omsorgsforskning er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og etablert i Nord-Norge og Midt-Norge, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Sentrene utgjør et nasjonalt nettverk som koordineres fra Gjøvik. Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid.
Organisering
Senter for omsorgforskning, øst er underlagt institutt for helsevitenskap ved fakultetet for medisin og helsevitenskap på NTNU på Gjøvik.
Finansiering
Senteret er eksternt finansiert og finansiert gjennom vertsorganisasjonen.