Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Matematikkdidaktikk

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Jan Nyquist Roksvold
Morten Blomhøj
Anne Birgitte Fyhn
Monica Volden
Ove Gunnar Drageset
Per Øystein Haavold
Alv Birkeland
Frode Sirnes Larsen
Geir Olaf Pettersen
Bharath Sriraman
Siv Ingrid Nordkild
Ida Friestad Pedersen

Kontakt

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Mellomveien 110
9037 Tromsø


Forskningsgruppeleder

Per Øystein Haavold

Ansvarlig enhet(er)

Publikasjoner

Ruvden as a basis for the teaching of mathematics: A Sámi mathematics teacher’s experiences. (2015)
Fyhn, Anne Birgitte;Nutti, Ylva Jannok;Eira, Ellen J. Sara;Børresen, Tove;Sandvik, Svein Ole;Hætta, Ole Einar
Utforsking av tradisjonell sørsamisk ornamentikk (2015)
Fyhn, Anne Birgitte;Dunfjeld, Maja Hilma;Dunfjeld, Anita Aagård;Eggen, Per;Larsen, Tone Marie
Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning
Muligheter og utfordringer ved sørsamisk ornamentikk (2015)
Fyhn, Anne Birgitte;Dunfjeld, Maja Hilma;Dunfjeld, Anita Aagård;Eggen, Per;Larsen, Tone Marie
Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning
Et rammeverk for å analysere studenters matematiske resonnementer (2016)
Birkeland, Alv;Fyhn, Anne Birgitte;Sriraman, Bharath
Fremtidens skole (2016)
Fyhn, Anne Birgitte
Dagavisen Nordlys
What happens when a climber falls? Young climbers mathematise a climbing situation (2017)
Fyhn, Anne Birgitte
European Journal of Science and Mathematics Education
Bishop Sámegillii. Oversetting av Bishops seks aktiviteter fra engelsk til nordsamisk via norsk (2017)
Fyhn, Anne Birgitte;Nordkild, Siv Ingrid;Eira, Ellen J. Sara;Hætta, Ole Einar Isaksen;Juuso, Inga Anne Marit
Bishop Sámegillii: Utfordringer ved oversetting av matematikkdidaktisk fagterminologi (2018)
Fyhn, Anne Birgitte;Eira, Ellen J. Sara;Hætta, Ole Einar Isaksen;Juuso, Inga Anne Marit;Nordkild, Siv Ingrid;Skum, Ellen Margrethe
Nordisk matematikkdidaktikk