Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Matematikkdidaktikk

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Jan Nyquist Roksvold
Morten Blomhøj
Thomas Frantzen Eidissen
Anne Birgitte Fyhn
Monica Volden
Ove Gunnar Drageset
Per Øystein Haavold
Alv Birkeland
Geir Olaf Pettersen
Bharath Sriraman
Siv Ingrid Nordkild
Ida Friestad Pedersen

Kontakt

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Mellomveien 110
9037 Tromsø


Forskningsgruppeleder

Per Øystein Haavold

Ansvarlig enhet(er)

Publikasjoner

Ruvden as a basis for the teaching of mathematics: A Sámi mathematics teacher’s experiences. (2015)
Fyhn, Anne Birgitte;Nutti, Ylva Jannok;Eira, Ellen J. Sara;Børresen, Tove;Sandvik, Svein Ole;Hætta, Ole Einar
Utforsking av tradisjonell sørsamisk ornamentikk (2015)
Fyhn, Anne Birgitte;Dunfjeld, Maja Hilma;Dunfjeld, Anita Aagård;Eggen, Per;Larsen, Tone Marie
Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning
Muligheter og utfordringer ved sørsamisk ornamentikk (2015)
Fyhn, Anne Birgitte;Dunfjeld, Maja Hilma;Dunfjeld, Anita Aagård;Eggen, Per;Larsen, Tone Marie
Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning
Et rammeverk for å analysere studenters matematiske resonnementer (2016)
Birkeland, Alv;Fyhn, Anne Birgitte;Sriraman, Bharath
Fremtidens skole (2016)
Fyhn, Anne Birgitte
Nordlys
What happens when a climber falls? Young climbers mathematise a climbing situation (2017)
Fyhn, Anne Birgitte
European Journal of Science and Mathematics Education
Bishop Sámegillii. Oversetting av Bishops seks aktiviteter fra engelsk til nordsamisk via norsk (2017)
Fyhn, Anne Birgitte;Nordkild, Siv Ingrid;Eira, Ellen J. Sara;Hætta, Ole Einar Isaksen;Juuso, Inga Anne Marit
Creativity and Giftedness in Mathematics Education: A Pragmatic View (2017)
Sriraman, Bharath;Haavold, Per Øystein
Reconciling the Realist/Anti Realist Dichotomy in the Philosophy of Mathematics (2018)
Sriraman, Bharath;Haavold, Per Øystein
Bishop Sámegillii: Utfordringer ved oversetting av matematikkdidaktisk fagterminologi (2018)
Fyhn, Anne Birgitte;Eira, Ellen J. Sara;Hætta, Ole Einar Isaksen;Juuso, Inga Anne Marit;Nordkild, Siv Ingrid;Skum, Ellen Margrethe
Nordisk matematikkdidaktikk
Creativity in Mathematics Education (2020)
Haavold, Per Øystein;Sriraman, Bharath;Lee, Kyeonghwa
An Investigation of the Relationship between Age, Achievement, and Creativity in Mathematics (2018)
Haavold, Per Øystein
The Journal of creative behavior
I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes matematikkunnskap og oppfatninger om matematikk? (2019)
Haavold, Per Øystein
Acta didactica Norden
Coherence Through Inquiry Based Mathematics (2019)
Haavold, Per Øystein;Blomhøj, Morten