Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskjeller og makt i Utdanning (FOMU)

Beskrivelse

Forskningsgruppa Forskjeller og makt i utdanning (FoMU) har som målsetting å forstå hvordan marginale posisjoner kan være historisk, politisk, materielt og sosialt konstruerte. Dette innebærer også å sette søkelys på de dominerende posisjonene, som gjerne er usynlige. Gruppa vil stimulere til forskning som undersøker hva som skjer når tema som forskjell, inkludering, ekskludering, strukturelle ulikheter og makt møter utdanningssystemer, - politikk og –praksis.

Publikasjoner

Peer relations in peer learning (2011)
Riese, Hanne;Samara, Akylina;Lillejord, Sølvi
International Journal of Qualitative Studies in Education
Fearing the future? Young people envisioning their working lives in the Czech Republic, Norway and Tunisia (2013)
Heggli, Gry;Haukanes, Haldis;Tjomsland, Marit
Journal of Youth Studies
Taking to the Streets! Kurdish Collective Action in Turkey (2013)
Westrheim, Kariane
Preparing university educators for hot moments: theater for educational development about difference, power, and privilege (2014)
Harlap, Yael
Teaching in Higher Education
A Norwegian policy perspective on the relation between school leadership and pupils’ learning outcomes (2014)
Eide, Helene Marie Kjærgård;Søreide, Gunn Elisabeth
Policy Studies
Openness, curiosity and respect: Underlying conditions for developing innovative knowledge and ideas between disciplines (2015)
Ness, Ingunn Johanne;Riese, Hanne
Learning, Culture and Social Interaction
"Vi klarer oss uansett - Det har vi gjort i fem hundre år": Perspektiver på utdanningssituasjonen til norske rombarn (2014)
Hagatun, Kari;Westrheim, Kariane


Lenker

http://www.uib.no/en/rg/ked (Hjemmeside)