Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Sted, makt og mobilitet

Forskningsgruppeleder

Anniken Førde

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskningsgruppa ønsker å bidra til å bygge opp ny kunnskap om nordområdene i et komparativt globalt perspektiv. Vekten legges på å studere stedlige prosesser i samspill mellom dagligliv, politikk og næringsliv.Fokus legges på studer av utviklingsprosesser knyttet til - Sted, kultur og identitet - Sted, styring, planprosesser og politisk deltakelse - Sted, inovasjon og næringsliv, inkludert reiseliv

Publikasjoner

Innovative bygdemiljø. Ildsjeler og nyskapingsarbeid (2010)
Førde, Anniken;Borch, Odd Jarl
Fagbokforlaget
Place Reinvention Northern Perspectives (2009)
Nyseth, Torill;Viken, Arvid
Ashgate
Mobility and Place. Enacting Northern European Peripheries (2008)
Bærenholdt, Jørgen Ole;Granås, Brynhild
Ashgate
Tøyengata. Et nyrikt stykke Norge (2010)
Huse, Tone
Flamme forlag
From Fishing Industry to ‘Fish Porn’: Tourism Transforming Place (2011)
Førde, Anniken
Fra fiskevær til ferievær? Om kystsamfunn i endring (2009)
Gerrard, Siri
Kirkenes: An INdustrial Site Reinvented as a Border Town (2008)
Viken, Arvid;Granås, Brynhild;Nyseth, Torill
Acta Borealia
Planning beyond the horizon: The Tromsø Experiment (2010)
Nyseth, Torill;Pløger, John;Holm, Trine
Planning Theory
"The Future can only be Imagined" - Innovation in Farm Tourism from a Phenomenological Perspective (2010)
Brandth, Berit;Haugen, Marit Synnøve;Kramvig, Britt
The Open Social Science Journal
Urban Governance and Path Dependency in Northern Norway (2010)
Røiseland, Asbjørn;Granås, Brynhild
samspillet mellom natur, kultur og kjønn - et bidrag til å forstå dekonstruksjonens utfordringer i kjønnsforskningen (2011)
Gerrard, Siri
Tidsskrift for kjønnsforskning
Mobile praksiser og kjønnskontraker i fiskerisamfunn (2011)
Gerrard, Siri
Tidsskrift for kjønnsforskning
Evaluating performance in urban development networks - the nordic context (2011)
Vabo, Signy Irene;Røiseland, Asbjørn;Nyseth, Torill
Urban Research and Practice
Fra variabelsosiologi til sosiale kontekster. Chicagoskolens perspektiver på studiet av byen (2011)
Sæter, Oddrun Kristine;Huse, Tone
Sosiologi i dag
Two networks, one city: Democracy and governance networks in urban transformation (2011)
Aarsæther, Nils;Nyseth, Torill;Bjørnå, Hilde
European Urban and Regional Studies
The Tromsø Experiment: Opening up for the unknown (2011)
Nyseth, Torill
Town planning review
Liv laga? - Stedsutvikling og stedsstrategier i nord (2011)
Aarsæther, Nils;Nyseth, Torill
Stedstransformasjoner som lokalt utviklingsfelt (2011)
Nyseth, Torill;Granås, Brynhild
A mining town or a town with a mine? Industrialisation processes and institutional negotiations of place meanings (2010)
Granås, Brynhild
Reinvention Ethnic Identity: A Local Festival as a National Institution on a Global Scene (2011)
Viken, Arvid
Naturbasert turisme i nord; ytre påvirkning – lokal tilpasning (2011)
Viken, Arvid
Borders of Understanding: Re-Making Frontiers in the Russian-Norwegian Contact Zone (2011)
Aure, Marit
Ethnopolitics
Rural futures! Young people in the Barents Region (2012)
Bæck, Unn-Doris K.;Paulgaard, Gry
Fluid planning: A meaningless Concept or a Rational Response to uncertainty in urban planning? (2012)
Nyseth, Torill
Eksperimentell planlegging (2012)
Nyseth, Torill;Kristiansen, Ronny
Når hundekjeksen tar over. Opplevingar av stad gjennom landskap (2012)
Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Ambiguous place meanings. Living with the industrially marked town in Kiruna, Sweden (2012)
Granås, Brynhild
Geografiska Annaler. Series B. Human Geography
Sentrum og periferi: Ungdom i mulighetenes landsdel (2012)
Paulgaard, Gry
Stories about the Environment and Tromsø's would-be Olympic Bid (2011)
Kielland, Ingrid Marie
Festivalisering av Bygde-Norge - lokalsamfunnsutvikling ispedd turisme (2012)
Viken, Arvid;Jæger, Kari
Preservation of old towns in Norway: Heritage discourses, community processes and the new cultural economy (2013)
Nyseth, Torill;Sognnæs, Johanne
Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning
Planlegging for lokal utvikling; kreativitet og forankring (2012)
Førde, Anniken;Ringholm, Toril M
Nord-Norge - et opplevelsessamfunn? (2012)
Guneriussen, Willy
Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer (2013)
Aure, Marit
Geoforum
Ny arbeidskraft, nye innbyggere - nye nordlendinger (2012)
Aure, Marit
Entrepreneurship and controversies of tourism development (2013)
Førde, Anniken
Naturen og det moderne samfunnet (2013)
Guneriussen, Willy
Harstad Tidende
Det moderne samfunnets forhold til naturen (2013)
Guneriussen, Willy
Avisa Nordland
En feit og fin og norsk en? - Lofottorsken i internasjonal politikk (2013)
Stuvøy, Kirsti;Kristoffersen, Berit
Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier
Transforming an Iconic Attraction into a Diversified Destination: The Case of North Cape Tourism (2013)
Viken, Arvid;Aarsæther, Nils
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser (2013)
Førde, Anniken;Kramvig, Britt;Dale, Britt Engan;Berg, Nina Gunnerud
Akademika forlag
Introduksjon; Metdologiske utfordinger i stedsanalyser (2013)
Berg, Nina Gunnerud;Dale, Britt Engan;Førde, Anniken;Kramvig, Britt
Utforsking og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon (2013)
Kramvig, Britt;Førde, Anniken
presentasjon av boka Å finne sted (2013)
Førde, Anniken
Nåtidige stedskonstruksjoner, fortid og kollektive minner (2013)
Valestrand, Haldis;Gerrard, Siri
Fra implisitt til eksplisitt komparasjon: komparativ metode i stedsforskning (2013)
Nyseth, Torill;Aarsæther, Nils
Å finne sted - forsking på og for stedsutvikling (2013)
Førde, Anniken
Grensedragning. Om å studere stedlige differensieringer, internasjonal migrasjon og lokale fellesskap (2013)
Aure, Marit
Stedsutvikling i et innovasjonsperspektiv. Karneval eller bare ny kostymer? (2013)
Nyseth, Torill
Negotiating Terrains: Stories from the Making of "Siida" (2013)
Ekeland , Torun Granstrøm;Kramvig, Britt
Science & Technology Studies
Lofoten: Fortrinn og flersidighet. Feltkursrapport, oktober 2012 (2013)
Nilsen, Ragnar;Viken, Arvid;Wara, Tatiana;Aarsæther, Nils

Forsker på og filmer bleikshistorier (2013)
Førde, Anniken;Waage, Trond
"Invaded by weeds: Contested landscape stories" (2013)
Førde, Anniken;Magnussen, Tone
"Når kulturlandskapet blir borte" (2013)
Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Forskning.no
Ungdomsfiskeordningen - også for jenter (2013)
Gerrard, Siri
Fiskaren
Ungdom og fiskeri (2013)
Gerrard, Siri
Fiskaren
Når kulturlandskapet blir borte (2013)
Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Nordlys
Når kulturlandskapet blir borte (2013)
Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Bondebladet
Conversation with Northern landscapes (2013)
Førde, Anniken
Female entrepreneurship in a West African context: Network, improvisation and dependency (2013)
Førde, Anniken
Journal of International Women's Studies
Taming the Village Beast: Rural Entrepreneurship as the art of balance between economic growth and social sustainability (2013)
Brandth, Berit;Haugen, Marit S.;Kramvig, Britt
The Reinvention of place: Complexities and Diversities (2013)
Nyseth, Torill
Stedet rundt på tre dager – Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs (2013)
Kielland, Ingrid Marie;Nilsen, Trond
Whose stories, whose place? Place politics and the politics of place stories in Tromsø’s Olympic Debate (2013)
Kielland, Ingrid Marie

Politics of interests and responsibilities in stories about development (2013)
Kielland, Ingrid Marie
Whose indigenous belonging? Stories about (im)possible past and present Sami identities in Northern Norway (2013)
Kielland, Ingrid Marie
Radiointervju om doktoravhandlingen "Whose stories, whose place?" (2013)
Kielland, Ingrid Marie
Redaksjonell omtale av avhandlinga "Whose stories, whose place?" (2013)
Kielland, Ingrid Marie
Intervju om betydninga av Tromsø Internasjonale Filmfestival (2013)
Kielland, Ingrid Marie
Kulturlandskap i endring. om å forvalte beitelandskap utan saueskit (2013)
Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Anthriscus sylvestris – biology, control and people’s perception of cultural landscapes (2013)
Jørgensen, Marit;Tørresen, Kirsten;Dyrhaug, Marit;Myrstad, Ingrid;Svendsen, Jan;Magnussen, Tone;Førde, Anniken;DiTommaso, A.
Anthriscus sylvestris – biology, control and people’s perception of cultural landscapes (2013)
Jørgensen, Marit;Tørresen, Kirsten;Dyrhaug, Marit;Myrstad, Ingrid;Svendsen, Jan;Magnussen, Tone;Førde, Anniken;DiTommaso, A.
Kystkvinners stemmer i Nord (2013)
Gerrard, Siri
Stemmer i nord - om kampen for stemmerett og et bedre kvinneliv (2013)
Gerrard, Siri
Kamp for stemmeretten (2013)
Gerrard, Siri
Nordlys
Nord-Norge som ressursprovins. Storpolitik, risiko og virkelighetskamp (2013)
Jensen, Leif Chr.;Kristoffersen, Berit
Landbruksplanlegging i kommunane. kreativitet og forankring (2013)
Førde, Anniken
Kva skjer når kulturlandskapet "blir borte"? Kampen for å oppretthalde eit levande landskap og ei levande bygd (2013)
Førde, Anniken
Bør vi få oljeboring i Lofoten og Vesterålen? (2013)
Kristoffersen, Berit
Norsk-islansk forskningssamarbeid om oljeutvinning på Island (2013)
Kristoffersen, Berit
Lofoottien öljy on poliittinen kiistakapula (2013)
Kristoffersen, Berit
Siida Negotiating: designing and ontics (2013)
Ekeland , Torun Granstrøm;Kramvig, Britt
Doing the dreaming (2013)
Kramvig, Britt
Den kvinnelige stemmens rett på Nordkalotten (2013)
Kramvig, Britt
NYE NORDOMRÅDEBILDER (2013)
Kramvig, Britt
Bolyst for alle i "det nye Herøy" (2013)
Aure, Marit;Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective (2013)
Walsh, Deatra;Valestrand, Haldis;Gerrard, Siri;Aure, Marit
Norsk Geografisk Tidsskrift
Mobilities, materialties and masculinities: Interconnected mobility practices in Norwegian costal fisheries (2013)
Gerrard, Siri
Norsk Geografisk Tidsskrift
Når kulturlandskapet blir borte (2013)
Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Normalitet og Samfunnsendring. Utfordringer for helse og sosialfagene (2013)
Guneriussen, Willy
The Arctic-fication of the North. Images, identities and politics (2013)
Guneriussen, Willy
Havet - fra uendelig ressurs til sårbar natur. Endringer i forestillinger om havet i det moderne samfunnet (2013)
Guneriussen, Willy
Økonomiens plass i det offentlige helsevesenet (2013)
Guneriussen, Willy
Modernitet og modernisering: Uklare begrep, forvirring og problematiske genereliseringer (2013)
Guneriussen, Willy
Women and Children First: the Gendered and Generational Social-ecology of Smaller-scale Fisheries in Newfoundland and Labrador and Northern Norway (2013)
Neis, Barbara;Gerrard, Siri;Power, Nicole
Ecology & society
Meg. Ungdom skaper seg selv ved å filme seg selv for å finne seg selv. I Kamerun, Afghanistan og Norge (2013)
Hope, Siren;Wang, Catharina E.;Wright, Reni Jasinski;Waage, Trond
Finnmarksbilder (2013)
Kramvig, Britt
”Hva kan selges og til hvilken pris? Utfordringer når kultur møter næring (2013)
Kramvig, Britt
Rural youth in post-industrial knowledge societies (2013)
Paulgaard, Gry
Rural youth in post industrial knowledge societies (2013)
Paulgaard, Gry
Geografi og ulikhet (2013)
Paulgaard, Gry
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north (2013)
Valestrand, Halldis;Walsh, Deatra;Gerrard, Siri;Aure, Marit;Jones, Michael ;Turner, Catriona

Tilflytting for enhver pris? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner (2013)
Grimsrud, Gro Marit;Aure, Marit

The emotional costs of employment-related mobility (2013)
Aure, Marit
Norsk Geografisk Tidsskrift
Gendered mobilities in the North (2013)
Valestrand, Haldis;Walsh, Deatra;Gerrard, Siri;Aure, Marit
Norsk Geografisk Tidsskrift
Pionérer i nord. Kampen for kvinners stemmerett i en kysthverdag (2013)
Gerrard, Siri
Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial (2013)
Valestrand, haldis;Gerrard, Siri;Aure, Marit;Walsh, Deatra E
Norsk Geografisk Tidsskrift
Gendered mobilities. Mobile lifestyles in the High North (2013)
Valestrand, Haldis
Om betydningen av sosiale hverdagsritualer (2014)
Guneriussen, Willy
Festivalkraft i etnisk spenningsfelt (2013)
Viken, Arvid
Fokus på sted-fokusgruppesamtaler som metode i steds- og destinasjonsanalyser (2013)
Viken, Arvid
Samfunnsendring, avvik og normalitet (2014)
Guneriussen, Willy
Har planleggingsteorien et stedsperspektiv? (2014)
Nyseth, Torill
Sted, stedsutvikling og stedsanalyse (2014)
Nyseth, Torill
Innovative bygdemiljø (2014)
Førde, Anniken
Skolekutt på distriktsungdommens skuldre (2013)
Paulgaard, Gry;Bæck, Unn-Doris K.
Nordlys
Om urfolks viten og professoral ignoranse (2014)
Ravna, Øyvind;Nergard, Vegard;Kristofferen, Berit;Kramvig, Britt;Johnsen, Jahn Petter;Joks, Solveig;Huse, Tone
Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)
Samfunnsplanleggerutdanning i møte med praksisfeltet (2014)
Førde, Anniken
- Folk må tørre å engasjere seg før det er for sent! (2013)
Lange, Rikke;Huse, Tone
– Er det greit at Tromsø sentrum står tomt? (2013)
Høyer, Andreas;Huse, Tone
debatt om bruk av byrommet (2013)
Trollvik, Per Kristian;Huse, Tone
Plaster på såret (2013)
Huse, Tone
Everyday Life in the Gentrifying City: On Displacement, Ethnic Privileging and the Right to Stay Put (2014)
Huse, Tone
Ashgate
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge (2013)
Angell, Elisabeth;Nygaard, Vigdis;Ringholm, Toril;Aure, Marit;Lie, Ivar

Work migrants as the rural rescue? Mobile practices, fluidity and consolidation (2014)
Aure, Marit;Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø (2013)
Hauge, Atle Jensen;Hagen, Svein Erik;Ericsson, Birgitta;Alnes, Per Kristian;Aure, Marit;Kvidal, Trine;Nygaard, Vigdis;Power, Dominic

Platsutvikling -Norske eksempler (2014)
Nyseth, Torill
Reason to return: can modeling innovation together with business partners become ways of modeling new research practices? (2014)
Kramvig, Britt
Storytelling in post-colonial spaces (2014)
Kramvig, Britt;Flemmen, Anne Britt
Reiselivsutvikling og stedsendring (2014)
Førde, Anniken
Tourism Destination Development. Turns and Tactics (2014)
Viken, Arvid;Granås, Brynhild
Ashgate
Responsible Toursim Governance: A case study of Svalbard and Nunavut (2014)
Nyseth, Torill;Viken, Arvid;Johnston, Margaret;Dawson, Jackie
Kjønn og utkant i en ny tid (2014)
Gerrard, Siri
Grenseliv (2014)
Viken, Arvid;Fors, Bjarge Schwenke
Orkana Forlag
Innledning (2014)
Viken, Arvid;Fors, Bjarge Schwenke
Epilog: Grenseliv i grenseland (2014)
Viken, Arvid;Fors, Bjarge Schwenke
Integrated tourism development? When places of the ordinary are transformed to destinations (2014)
Førde, Anniken
Kinesere, reiseliv og lokal utvikling (2014)
Førde, Anniken;Viken, Arvid;gunnarsdottir, gudrun
Nordlys
Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø (2013)
Hauge, Atle Jensen;Hagen, Svein Erik;Ericsson, Birgitta;Alnes, Per Kristian;Aure, Marit;Kvidal, Trine

Grensemangfold i arbeid og endring (2014)
Aure, Marit
Teoretiske lærdommer av bo-og flyttemotivundersøkelsen (2013)
Aure, Marit
The New elders? Elderly People and geographical mobility in Norway (2013)
Aure, Marit;Myhr, Sindre
Approaching mobility and masculinity (2013)
Aure, Marit
Narrating home as place attachment: This is not my home place-it`s my home city (2013)
Aure, Marit
Highly skilled migration-a seamless transfer of skills and people (2013)
Aure, Marit
Bolyst i det nye Herøy (2013)
Aure, Marit
Frivillighet, inkludering og bolyst (2013)
Aure, Marit
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner (2013)
Aure, Marit
Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler? (2013)
Aure, Marit
Nye familietyper og livsløpstendenser (2013)
Myhr, Sindre;Aure, Marit
Turisme: fenomen og næring (2014)
Jacobsen, Jens Kristian Steen;Viken, Arvid
Gyldendal Akademisk
Det lokale i det globale: reiselivet i internasjonaliseringens tid (2014)
Viken, Arvid;Jacobsen, Jens Kristian Steen
Introduksjon til turisme (2014)
Jacobsen, Jens Kristian Steen;Viken, Arvid
Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi (2014)
Kramvig, Britt;Flemmen, Anne Britt
Post-Petroleum Security in Lofoten: Why Identity Matters (2014)
Kristoffersen, Berit;Dale, Brigt
Arctic Review on Law and Politics
Why collaboration North-South should take place in a gender researchers’ career (2014)
Gerrard, Siri
Where have all the women gone – women in Norwegian small scale coastal fishing (2014)
Gerrard, Siri
Triple mobilities? Women's and men's obility practices in small coastal communities of Finnmark (2014)
Gerrard, Siri
A gender perspective on coastal Finnmark children’s reflections on their future (2014)
Gerrard, Siri
Thomas (14) gjør båten klar for fangst (2014)
Gerrard, Siri
Altaposten
Gender, Poverty and Social Transformation: Reflections on Fractures and Continuities in Contemporary Uganda (2014)
Kyommuhendo,, Grace Bantebya;Gerrard, Siri;Muhanguzi,, Florence Kyoheirwe;Ahikire, Josephine
Fountain Publishers
Introduction: Partnerships and Social Justice: Research and Academic Collaboration between North and South, Poverty and Social Transformation (2014)
Muhanguzi, Florence Kyoheirwe;Ahikire, Josephine;Gerrard, Siri;Nordbrønd, Lise
Masculinities in the North: in-comers’ negotiations of rural masculine identities (2014)
Munkejord, Mai Camilla;Aure, Marit
Extreme Mobilities and New Masculinities in the North: Gender and Time-space/rhythms in the Petroleum Industry (2014)
Aure, Marit
New Moving Patterns? Middle-aged and elderly people: Geographical Mobility i Norway (2014)
Aure, Marit;Myhr, Sindre
Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi (2014)
Kramvig, Britt;Flemmen, Anne Britt
Whale Safari in Andenes; Encounters of Idealism, Knowledge and Business Models (2014)
Førde, Anniken;Viken, Arvid
A place for whom? A place for what? The powers of destinization (2014)
Granås, Brynhild
THOMAS ANDRÈ HOLDER LIV I FISKEBÅTEN (2014)
Gerrard, Siri
FiskeribladetFiskaren
Sted, kunnskap og kreativitet; kulturnæringers innovative arbeid med å koble om på steder (2014)
Førde, Anniken;Kramvig, Britt
Å forstå sted: Implikasjonar av eit relasjonalet og performativt perspektiv på sted (2014)
Førde, Anniken
Tourism development and place transformations (2014)
Førde, Anniken
Lofoten post-petroleum: et liv etter oljen (2014)
Dale, Brigt;Kristoffersen, Berit
Nordlys
Urban Sámi Identities in Scandinavia: Hybridities, Ambivalences and Cultural Innovation (2014)
Nyseth, Torill;Pedersen, Paul
Acta Borealia
Whalesafari In Andenes; Knowledge and destination development (2014)
Førde, Anniken;Viken, Arvid
Workrelated Mobilities in the Petroleum Industry: Changing Masculinities in the Welfare state (2014)
Aure, Marit
Selskapet lyste ut jobb til to "arbeidskarer". Nå beklager de (2014)
Aure, Marit
Integreres ved hjelp av frivillige organisasjoner (2014)
Aure, Marit
Vekst og utvikling i Nord (2014)
Aure, Marit;Ringholm, Toril;Angell, Elisabeth;Nygård, Vigdis;Lie, Ivar
Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling
Dette er ikke mitt hjemsted - det er min hjemby. Miljøpsykologiske perspektiv på forståelse av stedstilknytning relasjoner mellom mennesker og steder (2014)
Aure, Marit;Nygård, Vigdis;Wiborg, Agnete
Individualisme eller Holisme - en uløselig motsetning i samfunnsvitenskapene? (2014)
Guneriussen, Willy
'Securing' geography: framings, logics and strategies in the Norwegian high north (2014)
Kristoffersen, Berit
Petroleum, forsking og etikk (2014)
Førde, Anniken;Ose, Tommy
Nordlys
The Power of Ordinary Language. Searle vs. Bourdieu (2014)
Guneriussen, Willy
Normalitet og identitet i det senmoderne samfunnet (2014)
Guneriussen, Willy
Critical Social Theory and the Concept of Nature (2014)
Guneriussen, Willy
Normalitet, mangfold og forvirring. Identitetsproblemer i det moderne samfunnet (2014)
Guneriussen, Willy
Julen: Høytid, ritualer og kommers (2014)
Guneriussen, Willy
Redaktørenes introduksjon til nr. 1/2014 (2014)
Guneriussen, Willy;Lian, Olaug S
Sosiologisk Tidsskrift
Redaktørens introduksjon til nr. 2/2014 (2014)
Guneriussen, Willy
Sosiologisk Tidsskrift
Vekst og utvikling i nord (2014)
Angell, Elisabeth;Aure, Marit;Lie, Ivar;Nygaard, Vigdis;Ringholm, Toril
Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling
Olja - og etterpå? (2014)
Guneriussen, Willy
Nordlys
Interconnected Mobility Practices and Gender with Emphasis on Masculinity in Norwegian (FINNMARK) Coastal fisheries (2014)
Gerrard, Siri
Mobility Practices and Gender Contracts: Changes in Gender Relations in Fishery-Related Areas of Norway’s High North (2014)
Gerrard, Siri
Fieldwork Partners: From Norway to Newfoundland (2014)
Gerrard, Siri;Roseman, Sharon;Diane, Royal
There is no mobility without places and there is no places without mobility - Examples and reflections about the relationships between spatial mobilities, gender and place (2014)
Gerrard, Siri
Shaping Community and Technology: Testing New Technology at a Norwegian International Youth Film Workshop (2014)
Aure, Marit;Brox, Ellen;Arntzen, Ingar M;Borch, Njål Trygve
Text and object: The bus shelter that became cultural heritage (2015)
Valestrand, haldis
International Journal of Heritage Studies (IJHS)
Olja - og etterpå? (2015)
Guneriussen, Willy
Harstad Tidende
Barents Spektakel; estetisering og sublimering i grensepolitikken (2014)
Viken, Arvid
Grenseregimer og russifisering av Kirkenes (2014)
Viken, Arvid;Espiritu, Aileen Aseron
Destinations, discourses and the growth paradigm (2014)
Viken, Arvid
Dimensions of tourism destinations (2014)
Viken, Arvid;Granås, Brynhild
Sled dog racing and tourism development in Finnmark (2014)
Jæger, Kari;Viken, Arvid
Ski resort development, scripts and phronesis (2014)
Viken, Arvid
Epilogue: Reflections on tourism destination development (2014)
Viken, Arvid
Youth and Welfare (2014)
Paulgaard, Gry
Geography of education in rural settings (2014)
Paulgaard, Gry
Geografi og ulikhet (2014)
Paulgaard, Gry
Material stories: Producing resource landscapes (2014)
Kielland, Ingrid Marie
Politics of work mobilities and gender: Stories about employment-related mobility and mobile workers in Hammerfest and Kvalsund (2014)
Kielland, Ingrid Marie
OL-prosessen i Tromsø, ulike fortellinger (2014)
Kielland, Ingrid Marie
OL-prosessen i Tromsø, ulike fortellinger (2014)
Kielland, Ingrid Marie
To be or not to be: Når å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap. (2015)
Stien, Kirsten;Kramvig, Britt;Liabø, Rebekka Brox
Oljealderen - og etterpå? (2015)
Guneriussen, Willy
Avisa Nordland
The concept of nature in social theory. (2015)
Guneriussen, Willy
Nye nordlendinger eller langpendlere (2013)
Angell, Elisabeth;Aure, Marit;Lie, Ivar
Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)
De svake blir enda svakere - om skolekutt i Troms (2013)
Angell, Elisabeth;Aure, Marit;Ringholm, Toril
Nordlys
Tiltakssonen og barnetrygd (2013)
Angell, Elisabeth;Aure, Marit
Finnmarken
Drilling oil into Arctic minds? State security, industry consensus and local contestation (2014)
Kristoffersen, Berit

(Im)mobility stories in the new petroleum town. (2014)
Kielland, Ingrid Marie
Mobilities and Places - concluding comments. (2014)
Kielland, Ingrid Marie
Sted, stier, konflikt og forsoning (2014)
Kramvig, Britt
Dreamland (2014)
Kramvig, Britt
Science and Intervention (2014)
Kramvig, Britt
hvalbonanza i Tromsø (2014)
Kramvig, Britt
Hvalturisme + forskere = sant (2014)
Kramvig, Britt
Arctic encounters: møte menneske: hval (2014)
Kramvig, Britt
Gryende samisk identitet I byer (2015)
Dallawara, Werner Wilh;Nyseth, Torill
The Breakthrough (2014)
Granås, Brynhild
How Women Became Mushers (2014)
Granås, Brynhild
What Dog-Sledding Does (2014)
Granås, Brynhild
Dog-Sledding (2014)
Granås, Brynhild
Cafe Society. Aksel Tjora og Graham Schambler (red.) (2014)
Granås, Brynhild
Sosiologisk Tidsskrift
Havnen, stedet og stedet som havn (2013)
Granås, Brynhild
Om å være en stemme i et mangfoldig Nord-Norge (2013)
Granås, Brynhild
Tha Past and the Place. The Ideal Town of Kiruna (2013)
Granås, Brynhild
Finnmarksløpet (2014)
Granås, Brynhild
Finnmarksløpet "sportifiseres" (2014)
Granås, Brynhild
Finnmarksløpet (2014)
Granås, Brynhild
Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs? (2013)
Førde, Anniken;Dale, Britt Engan;Berg, Nina Gunnerud;Kramvig, Britt
Akademika forlag
Er kompakt byutvikling bærekraftig? (2015)
Nyseth, Torill
Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av flyttedata og bo- og flyttemotivundersøkelsen. (2014)
Lie, Ivar;Aure, Marit

Tenk på en iskant (2015)
Dale, Brigt;Kristoffersen, Berit
Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)
Herøy som integreringsarena (2015)
Aure, Marit;Førde, Anniken;Magnussen, Tone

Er arbeidsinnvandring redninga? (2015)
Førde, Anniken;Magnussen, Tone;Aure, Marit
Forskning.no
Er arbeidsinnvandring redninga for kystsamfunn? (2015)
Aure, Marit;Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Vesteraalens Avis
Youth, Mobility and the idea of brain drain. (2015)
Paulgaard, Gry
Place Attachment, Unemployment and Masculinity in the Age of Mobility: Young Men in the High North. (2015)
Paulgaard, Gry
The Internal Other: Reproducing and Reworking Center and Periphery. (2015)
Eriksson, Madeleine;Nielsen, Helene P;Paulgaard, Gry
Indigenous education in the Norwegian and U.S. contexts. (2015)
Ngai, Phyllis;Bæck, Unn-Doris K.;Paulgaard, Gry
Ekko - Abels Tårn. Tema: Iskanten (2015)
Jemterud, Torkild;Kristoffersen, Berit;Berge, Jørgen;Wassmann, Paul
Industrien som flyttet iskanten (2015)
Næss Olsen, Maren;Kristoffersen, Berit
Stedsutvikling; perspektiver og praksis (2015)
Førde, Anniken
- Hvor slutter staten, og hvor begynner Statoil? (2015)
Kristoffersen, Berit
Tror lav oljepris gir omkamp om Lofoten (2015)
Kristoffersen, Berit
Fortett med vett (2015)
Nyseth, Torill
Redningen for Herøy? (2015)
Aure, Marit;Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Helgelendingen
Filmpremiere om Bleiksfolket på Bleiksdagan (2015)
Førde, Anniken;Waage, Trond
Er arbeidsinnvandring redninga for kystsamfunn? (2015)
Aure, Marit;Førde, Anniken;Magnussen, Tone
FiskeribladetFiskaren
Kystinnvandringa (2015)
Aure, Marit;Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Avisa Nordland
Kan en eksperimentell tilnærming til planlegging være et redskap I kompakt byutvikling? (2015)
Nyseth, Torill
Verdenspremiere på "Så bygger vi oss en foss" (2015)
Førde, Anniken;Waage, Trond
Nær 300 på filmpremiere (2015)
Førde, Anniken;Waage, Trond
Så bygger vi oss en foss! Filmpremiere (2015)
Førde, Anniken;Waage, Trond
så bygger vi oss en foss! ekstravisning (2015)
Førde, Anniken;Waage, Trond
Bryggefestivalen: Mener tradisjon er viktig (2015)
Gerrard, Siri
Invaded by weeds: Contested landscape stories (2015)
Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Geografiska Annaler. Series B. Human Geography
Entrepreneurship and controversies of tourism development (2015)
Førde, Anniken
Communities of practice in the management of an Arctic environment: monitoring knowledge as complementary to scientific knowledge and the precautionary principle? (2016)
Nyseth, Torill;Viken, Arvid
Polar Record
Male in-migrants in Finnmark, northernmost Norway and constructions of masculinities: experiencing a rural space of opportunities (2015)
Munkejord, Mai Camilla;Aure, Marit
Opportunistic Adaptation: New Discourses on Oil, Equity and Environmental Security (2015)
Kristoffersen, Berit
Creating a Man for the Future: A Narrative Analysis of Male In-Migrants and Their Constructions of Masculinities in a Rural Context (2016)
Aure, Marit;Munkejord, Mai Camilla
Sociologia Ruralis
Mobile Practices and Gender Contracts in a Fishery-related Area (2015)
Gerrard, Siri
Performing nature-based tourism; Multiple responsibilities (2015)
Førde, Anniken;Kramvig, Britt;Kristoffersen, Berit
Whale tourism and the ontological politics of seascapes (2015)
Kramvig, Britt;Kristoffersen, Berit;Førde, Anniken
Kunst i merkevarebyggingens tjeneste: Pikene på broen og "Hot Arctic Kirkenes" (2015)
Fors, Bjarge Schwenke;Viken, Arvid
Turisme: Destinasjonsutvikling (2016)
Viken, Arvid
Gyldendal Akademisk
Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme (2015)
Kramvig, Britt;Førde, Anniken;Kristoffersen, Berit
Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island (2015)
Kristoffersen, Berit;Kramvig, Britt;Førde, Anniken
Ottar
Petroleumseventyret på (is)kanten: Nord-Norge, oljen og de evige ressursene. (2015)
Dale, Brigt;Kristoffersen, Berit
Ottar
Possibilities and challenges for youth in the Barents Region (2015)
Paulgaard, Gry
"Det sitt i kroppen". Om ungdom og kropp som rom for erfaring, mening og kunnskap. (2015)
Paulgaard, Gry
Place attachment, unemployment and masculinity: Young men in The High North. (2015)
Paulgaard, Gry
Splashing through the snow: Challenging polarized positions in debates on the use of snowmobiles (2015)
Kvidal-Røvik, Trine;Granås, Brynhild;Rantala, Outi
HVorfor så få? (2015)
Aure, Marit;Lydersen, Kari
Avisa Nordland
Er netthets et likestillingsproblem (2015)
Aure, Marit
Nordlys
Er netthets et likestillingsproblem? (2015)
Aure, Marit
Nordlys
Absence, presence and ideals of fatherhood Men in the petroleum industry in Norway (2015)
Aure, Marit
Integrering ved hjelp av frivillige organisasjoner (2015)
Aure, Marit;Lydersen, Kari;Lium, Håvard
Nordlys
The rural rescue- Work migrants in place (2015)
Aure, Marit;Førde, Anniken;Magnussen, Tone
Fatherhood and E-RGM in The Petroleum Industry in Norway (2015)
Aure, Marit
Timely Practices of Mobility and Masculinity. What kind of masculinities may different modes of mobility produce and allow? (2015)
Aure, Marit
Arena for inkludering. resultater fra Bolyst gjennom ildsjeler (2015)
Aure, Marit
Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk. En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn (2015)
Wara, Tatiana;Munkejord, Mai Camilla
Sapmelaccat (2015)
Nyseth, Torill;Helander, Astrid
City-Saami: Same I byen eller bysame? Skandinaviske byer I et samisk perspektiv. (2015)
Nyseth, Torill;Pedersen, Paul
CálliidLágádus
Stedsidentifisering og tilhørighet blant samer I Tromsø, Rovaniemi og Umeå (2015)
Nyseth, Torill;Pedersen, Paul
Bysamiske identitetskategorier - same I byen eller bysame? (2015)
Nyseth, Torill;Pedersen, Paul
Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø (2015)
Nyseth, Torill;Pedersen, Paul
CitySaami? (2015)
Nyseth, Torill;Pedersen, Paul
Introduksjon, perpektivering og utviklingstendenser: Innledning (2015)
Nyseth, Torill;Pedersen, Paul
Hva er stedsutvikling? Perspektiver og praksis (2015)
Førde, Anniken
Å studere turiststader: metodologiske refleksjonar (2016)
Førde, Anniken
Sosiologien og samfunnet - analyse, refleksjon og kritikk (2015)
Guneriussen, Willy
Sosiolog-nytt
Positiv og kritisk sosiologi (2015)
Guneriussen, Willy
sosiologen.no
Identitet, avvik og normalitet. Normalitetsforvirring i det senmoderne samfunnet. (2015)
Guneriussen, Willy
Trenger sosiologien/sosiologisk teori et begrep om natur? (2015)
Guneriussen, Willy
Sosiologien - en kritisk og/eller positiv disiplin (2015)
Guneriussen, Willy
Vitenskapsteoretiske utfordringer i helse- og sosialfag. (2015)
Guneriussen, Willy
Med sans for sted. Nyere teorier (2015)
Aure, Marit;Berg, Nina Gunnerud;Cruickshank, Jørn;Dale, Britt Engan
Fagbokforlaget
Sted- nye teorier i en norsk kontekst (2015)
Aure, Marit;Berg, Nina Gunnerud;Cruickshank, Jørn;Dale, Britt Engan
Perspektiver på steders tilblivelse (2015)
Nyseth, Torill;Pløger, John
Endelig hjemme (2015)
Gerrard, Siri
Altaposten
Er arbeidsinnvandringa redninga for kystsamfunn (2015)
Aure, Marit
Mer enn bare Machomenn i Finnmark (2015)
Aure, Marit
Netthets og kjønn (2015)
Aure, Marit
Hvorfor er få innvandrere aktive ildsjeler? (2015)
Aure, Marit;Lydersen, Kari
Forskning.no
Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser (2015)
Aure, Marit;Nygaard, Vigdis;Wiborg, Agnete
MAUKEN OG BLÅTIND SKYTE- OG ØVINGSFELT: ETABLERING AV SAMMENBINDINGSKORRIDOR OG UTVIDELSE AV BLÅTIND SKYTEFELT. TEMATISK ETTERPRØVING FRILUFTSLIV OG HYTTER (2015)
Viken, Arvid;Svensson, Gaute

Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner? (2016)
Nyseth, Torill;Ringholm, Toril;Hansen, Gro Sandkjær;Winge, Nikolai K;Hofstad, Hege
Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)
Fra stedsteori til teori om sammenkastethet: Materialitet, historie og geografi i lesninger av hundekjøring i Norge (2015)
Granås, Brynhild
Gifts of Dreams, Connecting to Sami Epistemic Practice (2015)
Kramvig, Britt
Stones as entities participating in ontological practices (2015)
Kramvig, Britt;Verran, Helen Ruth
Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme. (2015)
Kramvig, Britt;Kristoffersen, Berit;Førde, Anniken
Bridging Art & Text: Arctic encounter Dark ecology (2015)
Kramvig, Britt
Reason to return”. Forskning knyttet til innovasjon og samarbeid mellom Hurtigruten og deres leverandører i land (2015)
Kramvig, Britt
Writing as a link to the world» Panel: Becomming Earth: A posthumanism turn to educational discourse (2015)
Kramvig, Britt;Stien, Kirsten;Liabø Brox, Rebekka
What alters when the Saami traditional dress travel? Affective investments in the High-North’ (2015)
Kramvig, Britt;Flemmen, Anne Britt
Encountering whales: encountering compassion and conflicts’ (2015)
Kramvig, Britt;Kristoffersen, Berit;Broms, Fredrik Björn;Biuw, Martin
Dark Ecology.Bridging Art and Science in Arctic Darkness (2015)
Kramvig, Britt;Kristoffersen, Berit
Narrating the Oil Fairy-Tale in the Norwegian North. Encountering Different Natures (2015)
Kramvig, Britt;Kristoffersen, Berit
Samisk turisme, en veiviser for nordisk samarbeid? (2015)
Kramvig, Britt
Meet us: don’t eat us An Anthropocene ethics for arctic tourism (2015)
Kramvig, Britt
Ettersnakk: Øyeblikk AV Realisme i møte med ungdom som vil snakke for seg selv (2015)
Kramvig, Britt;Stien, Kirsten;Reinertsen, Anne Beate
Samisk turisme: kunnskap og erfaringer (2015)
Kramvig, Britt
Living Land, dialog with Margarethe Pettersen (2015)
Kramvig, Britt;Pettersen, Margrethe
Nye takter I Målselv fjell-landsby (2015)
Kramvig, Britt
Dreamland (2015)
Kramvig, Britt;Andersen Gomez, Rachel
Mobile steder - forflytninger og forankringer: Kirkenes og Skarsvåg (2015)
Valestrand, Haldis;Gerrard, Siri
Children’s Work on Gender across time and place in a fishing village of Northern Norway (2015)
Gerrard, Siri
Gendered Mobile Practices Examples from the High North (2015)
Gerrard, Siri
Fishery communities in the North and Mobilities. Known practices, new perspectives and understanding. (2015)
Gerrard, Siri
Gutter og jenter i kyst Finnmark, deres refleksjoner om fremtiden sett i lys av steds og migrasjonsperspektiver (2015)
Gerrard, Siri
Kjønn, sted og mobilitet - bidrag til en teoretisk forståelse (2015)
Gerrard, Siri;Kielland, Ingrid Marie
Mobile Lifestyles Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North (2015)
Gerrard, Siri
Female Fishers in Norway (2015)
Gerrard, Siri
EXAMPLES OF STUDIES ON WOMEN AND GENDER IN FISHEIES, NORWAY (2015)
Gerrard, Siri
On working relations with the citizen (2015)
Huse, Tone
Distinktion: Journal of Social Theory
Political materials: rethinking environment, remaking theory (2015)
Knox, Hannah;Huse, Tone
Distinktion: Journal of Social Theory
Architectural imprints of colonialism in the Arctic (2015)
Huse, Tone
Moving Worlds: A Journal of Transcultural Writings
Stories about coming, going and staying - Politics of the (Im)mobile place (2015)
Kielland, Ingrid Marie
Fortellinger om fjell En narrativ-diskursiv dialog med den materielle vendingen i geografifaget (2015)
Kielland, Ingrid Marie
Introduksjon (2015)
Guneriussen, Willy
Sosiologisk Tidsskrift
Hasvik - fra krise til vekst? (2014)
Nilsen, Ragnar;Wara, Tatiana;Bleie, Tone

Oppvekst i tid og rom: Om betydning av sted i studiet av ungdom. (2015)
Paulgaard, Gry
Migrasjon og inkludering I et arbeidsmarkeds perspektiv (2016)
Aure, Marit
Sted, kunnskap og kreativitet (2015)
Kramvig, Britt;Førde, Anniken
Travelling post-petroleum; Indigenous practices and multiple responsibilities (2016)
Førde, Anniken;Kramvig, Britt
Livet etter oljen i Nord-Norge (2016)
Kristoffersen, Berit;Kramvig, Britt;Førde, Anniken
Heating Up and Cooling Down the Petrostate: The Norwegian Experience (2015)
Ryggvik, Helge;Kristoffersen, Berit
Ber politikerne holde hodt kaldt i varmere tider (2015)
Kristoffersen, Berit
Havet er Navet (2015)
Kristoffersen, Berit
Dag og Tid
Si det - men ikke gjør det (2016)
Dale, Brigt;Kramvig, Britt;Kristoffersen, Berit
Nordlys
Abels Tårn i Paris (2015)
Kristoffersen, Berit
Kreative klimaløsninger (2015)
Kristoffersen, Berit
Maktkåringen: Han er mektigst i nord (2016)
Kristoffersen, Berit
Arctic whale watching and Anthropocene ethics (2016)
Kristoffersen, Berit;Kramvig, Britt;Norum, Roger
Green peace or oil riot? Imaginations and tensions about Arctic futures (2015)
Kristoffersen, Berit;Stuvøy, Kirsti
Norsk klimaforsker: – Det er mennesker som ødelegger isen i Arktis (2015)
Kristoffersen, Berit
Staten og oljeselskapene spiller på lag (2015)
Kristoffersen, Berit
Fra olje-visjoner til fast fisk (2015)
Kristoffersen, Berit
Between oil and coastal tourism? Autonomy and authencity at Røst, Lofoten (2015)
Kristoffersen, Berit
What is a post-petroleum perspective? Local and global lessons and perspectives (2016)
Kristoffersen, Berit;Dale, Brigt
Lav oljepris fører til økt press for å bore i Lofoten (2015)
Kristoffersen, Berit
Erna la frem regjeringens nordområdestrategi: - Utrygg satsing på olje-boom (2014)
Kristoffersen, Berit
Stor økning I antall bysamer (2016)
Brøndbo, Stig;Nyseth, Torill
Naturressurser og lokal utvikling - eksempler fra Nordkyn (2015)
Amundsen, Helene;Nilsen, Ragnar;Uzawa, Kanako

Et blikk på migrasjon i våre dager. Kunnskaps behov eventuelt mangler i nord (2016)
Aure, Marit
Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn (2016)
Wara, Tatiana;Munkejord, Mai Camilla
Norsk Antropologisk Tidsskrift
Fremtidens byutvikling - hvilke grep må tas? (2016)
Nyseth, Torill;Rydningen, Arne
Nordlys
Intervju i NRK Nordland angående samferselsutfordringer (2016)
Nyseth, Torill
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway (2016)
Aure, Marit;Myhr, Sindre
Arktisk safari (2016)
Kristoffersen, Berit;Kramvig, Britt
Intervju om bysamer (2016)
Nyseth, Torill
Arbeidsplassen; jobb og integreringsarena. (2016)
Aure, Marit
Den internasjonale kvinnedagen 8.mars (2016)
Aure, Marit
Truer økende innvandring likestillingen i Norge? (2016)
Aure, Marit
Nordlys
Truer økende innvandring likestillingen i Norge? Online (2016)
Aure, Marit
Nordlys
Rekordhøyt kvinneunderskudd i nord (2016)
Aure, Marit
Aldri har underskuddet på kvinner i nord vært større (2016)
Aure, Marit
Det situerte blikket - en forutsetning for feministisk kunnskapsproduksjon (2016)
Gerrard, Siri
8-mars 2016: Kvinner i bevegelse (2016)
Gerrard, Siri
Migrant workers as the rural rescue? Challenges of creating stability through mobility (2016)
Førde, Anniken;Aure, Marit;Magnussen, Tone
Ansvarlig turisme; sensitivitet og samarbeid (2016)
Førde, Anniken
Ansvarlig reiseliv som motor i nord? (2016)
Førde, Anniken;Kramvig, Britt;Kristoffersen, Berit
Nordlys
En verdifull følgesvenn (2016)
Kristoffersen, Berit;Kramvig, Britt
Freezing Space: Mapping sea ice as geo-political category (2016)
Kristoffersen, Berit;Steinberg, Phillip
Lokal mobilisering; Tilfellet Bleik (2016)
Førde, Anniken
Forsker om hvalturisme i Tromsø (2016)
Kristoffersen, Berit


Lenker