Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
ALFO

Beskrivelse

Allmennmedisin er en egen klinisk spesialitet som tar for seg en stor bredde av kliniske problemer, og er karakterisert av en lege-pasientrelasjon som varer over tid, gjerne i samhandling med andre helse- og samfunnsaktører. Forskningsgruppen for allmennmedisin (ALFO) er opptatt av å utvikle kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet med relevans for fastleger og deres pasienter, samt å utvikle metoder og forskningsstrategier som belyser allmennmedisinens kliniske karakter. Vi har valg å danne en stor Forskningsgruppe som samler kompetanse innen epidemiologi, klinisk forskning og kvalitative forskningsmetoder for å bedre kunne ivareta forskning innenfor vårt felt. Forskningsgruppens aktivitet reflekterer bredden i faget allmennmedisin, og har med prosjekter innen blant annet urinveislidelser, søvn- og psykiske lidelser, legemiddelepidemiologi, infeksjonsmedisin, innvandrermedisin, eldremedisin, medisinsk kvinneforskning, medisinsk samhandling, lege-pasientkommunikasjon, legevaktmedisin og laboratoriekvalitet.

Publikasjoner

The epidemiology of medical emergency contacts outside hospitals in Norway a prospective population based study (2010)
Zakariassen, Erik;Burman, Robert Anders;Hunskår, Steinar
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
Sykepleiers håndtering av telefonhenvendelser til legevakt (2010)
Nyen, Bjørnar;Hansen, Elisabeth Holm;Foss, Maja Kristin;Bondevik, Gunnar Tschudi
Sykepleien Forskning
Subjective and objective sleep and sleepiness among tunnel workers in an extreme and isolated environment: 10-h shifts, 21-day working period, at 78 degrees north (2010)
Forberg, Knut Fuglesteg;Waage, Siri;Moen, Bente Elisabeth;Bjorvatn, Bjørn
Sleep Medicine
Increased health risk in subjects with high self-reported seasonality (2010)
Øyane, Nicolas;Ursin, Reidun;Pallesen, Ståle;Holsten, Fred;Bjorvatn, Bjørn
PLOS ONE
The relationship between school day sleep duration and body mass index in Norwegian children (aged 10-12) (2010)
Danielsen, Yngvild Sørebø;Pallesen, Ståle;Stormark, Kjell Morten;Nordhus, Inger Hilde;Bjorvatn, Bjørn
International Journal of Pediatric Obesity
The market lifecycle of duloxetine for urinary incontinence in Norway (2010)
Hunskaar, Steinar;Welle-Nilsen, Lina Kristin
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Patient characteristics and predictors of sleep medication use (2010)
Omvik, Siri;Pallesen, Ståle;Bjorvatn, Bjørn;Sivertsen, Børge;Havik, Odd E.;Nordhus, Inger Hilde
International Clinical Psychopharmacology
Sleep problems in general practice. A national survey of assessment and treatment routines of GPs in Norway (2010)
Sivertsen, Børge;Nordhus, Inger Hilde;Bjorvatn, Bjørn;Pallesen, Ståle
Journal of Sleep Research
Measures to counteract the negative effects of night work (2010)
Pallesen, Ståle;Bjorvatn, Bjørn;Magerøy, Nils;Saksvik, Ingvild Berg;Waage, Siri;Moen, Bente Elisabeth
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health


Lenker

http://www.uib.no/fg/allmennmed (Hjemmeside)