Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Kultur og tekstanalyse - en tverrfaglig forskningsgruppe

Beskrivelse

De fleste forskningsfelt enes gjerne rundt felles fag eller felles tema. Denne forskningsgruppen er istedenfor tverrtematisk og tverrfaglig fokusert på analyse.


Det er tekstanalyse som er fellesnevneren. Tekstbegrepet defineres imidlertid vidt, det kan være skrift, bilder, film, kropper, gjenstander, monumenter, bygninger.


Da det tekstanalytiske står sentralt betyr det at skrift, bilder gjenstander, kropper, bygninger osv analyseres som tekst. Vi behandler fenomenene som inskripsjoner og tolker inskripsjonenes betydning og meningsbærende funksjon. De analyseformene gruppen spesielt gjør bruk av og videreutvikler er diskursanalyse, begrepsanalyse, kulturanalyse, hermeneutikk, narrativ analyse og dekonstruksjon.


Gruppen har ikke som kriterium at medlemmene bygger på de samme teoriene, og hva som kan defineres som tekst holdes åpen. Den forskning som produseres søker å være mer undersøkende og deskriptiv enn normativ og konkluderende. Forskningsgruppens medlemmer kommer fra mange av HiOs avdelinger og profesjoner, og flere tenkes inn.

Lenker