Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Utsatte barn, unge og deres familie

Forskningsgruppeleder

Eva Berthling Herberg

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Forskningsgruppen består av fagpersoner som arbeider med større eller mindre prosjekter der oppmerksomheten er rettet mot utsatte barn, unge og deres familier, og de forhold de lever under.

I Norge er det en rekke lover og bestemmelser som skal sikre at samfunnet gir barn og unge og deres familier tilpassete muligheter for vekst og utvikling. Forskningsprosjektene har som mål å fremskaffe bred kunnskap som belyser hvordan ulike arenaer kan fremme disse gruppenes situasjon i samfunnet, og hvordan arenaene kan videreutvikles. Det innebærer at forskningsgruppen har en faglig bredde i fagfelt og kompetanseområder.

Forskningsgruppens arbeid er forankret i Avdeling for samfunnsfags strategiske satsingsområde Barn, Familie og Hverdagsliv.

Publikasjoner

Ungdom i alvorlig trøbbel. Veier til forandring (2009)
Helgeland, Ingeborg Marie
Universitetsforlaget
KF Førskolebarn i KF Infoserie. Utgiver Kommuneforlaget (2009)
Tellefsen, Marianne
Predicting Parenting Stress: Children's Behavioural Problems and Parents' Coping (2011)
Solem, May-Britt;Christophersen, Knut-Andreas;Martinussen, Monica
Infant and Child Development
"Definisjon av situasjonen" - et metodologisk perspektiv. William Isaac Thomas'studier av atferd,sosiale problemer og sosial endring (2009)
Helgeland, Ingeborg Marie
Fontene forskning
What works?A 15-year follow-up study of 85 young people with behavioral problems (2009)
Helgeland, Ingeborg Marie
Children and youth services review
Foreldreskap med offentlig sosial støtte (2009)
Larsen, Elisabeth
Tidsskrift for velferdsforskning
Fra eftertilsyn til overgang og selvbestemmelse - Ettervern i norsk barnevern gjennom en hundreårs periode (2009)
Storø, Jan
Tidsskriftet Norges Barnevern
A Norwegian validity study of parenting stress measured by the Nijmegen Child-Rearing Situation Questionnaire section one (2009)
Solem, May-Britt;Christophersen, Knut-Andreas;Wels, Paul
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Meaning Making and Avoidance in Parenting (2011)
Solem, May Britt
Qualitative Social Work
Parenting Stress and Coping Practices. A Salutogenic Approach (2011)
Solem, May Britt
Unipub forlag


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Parenting Stress and Coping Practices. A Salutogenesis Approach  
De som arbeider med ungdommene i overgangen  
Oppfølging av pønkermødre etter 20 år.  
Hjelpetiltak i barnevernet - (Ph.d.-prosjekt)  
Troubled youths – their life course pathways into young adulthood and middle age: A 30 year longitudinal study.  
KF Førskolebarn  

Lenker