Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Utviklingsforskning og internasjonal utdanningsforskning

Forskningsgruppeleder

Halla Bjørk Holmarsdottir
Kristen Nordhaug

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

FoU-området har en tverrfaglig tilnærming til utviklingsproblemer, Det er faglig forankret i samfunnsfag, humaniora og utdanningsvitenskap. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier har FoU-kompetanse på de følgende problemstillinger innen dette feltet:

• utviklingsteori

• kultur, kjønn, stedegne kunnskapssystemer og utdanningsdiskurser

• etnisitet og urfolk

• globalisering og migrasjon

• utviklingsstrategier og bistand

• utdanning og utvikling i konfliktområder

• politisk utvikling og demokrati

• deltakelse og "empowerment"

• miljø og landbruk

• HIV/AIDS og utdanning