Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskergruppe for formuerett

Forskningsgruppeleder

Martin Hennig

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Formålet med gruppa er å styrke forskningssamarbeidet innen formuerett gjennom diskusjoner, foredrag, seminarer og andre aktiviteter i gruppa. Det er også et mål at gruppa skal stimulere til at medlemmene i større grad publiserer sin forskning, gjerne gjennom fremtidige fellesprosjekter. Gruppa har et vidt syn på hva som omfattes av "formuerett". Samfunns- og rettsutviklingen går i retning av å viske ut skillene mellom for eksempel offentlig rett og privatrett og mellom formuerettslige fag og andre privatrettslige fag. Emner som ikke tradisjonelt oppfattes som formuerettslige, men hvor det oppstår formuerettslige problemstillinger, hører med til gruppas arbeidsfelt.

Lenker