Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskergruppe for samerett

Forskningsgruppe-bilde

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Mattias Åhren
Øyvind Ravna
Vito De Lucia
Ánde Somby
Christina Allard
Gunnar Ketil Eriksen
Svein Kristian Arntzen
Kristina Labba

Kontakt

Det juridiske fakultet
Tromsø
jon.m.ahren@uit.no


Forskningsgruppeleder

Mattias Åhren

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Same- og urfolksrett er et av satsningsområdene til Det juridiske fakultet. Den norske stat har et ansvar for å sikre samisk språk, kultur og næringer, herunder at samenes bruk av tradisjonelle landområder blir anerkjent og gitt rettslig vern. I dette ligger det mange og store utfordringer av juridisk art. Gjennom Forskergruppa for samerett tar Det juridiske fakultet mål av seg til å produsere ny viten som kan være med på å gjøre disse utfordringene mer overkommelige. Utover publisering av rettsvitenskaplige tekster, populærvitenskaplig litteratur, lærebøker og annen kunnskap, er siktemålet vårt å styrke samerettsforskningen gjennom undervisning, målrettet forskerrekruttering og god veiledning av studenter som ønsker å skrive samerettslige masteroppgaver.