Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Psykisk helse (PSYKHELS)

Forskningsgruppeleder

Lise Sæstad Beyene

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Psykisk helse er et tverrfaglig forsknings- og praksisfelt innenfor psykisk helsevern og kommunalt helse-, omsorg- og sosialarbeid. Dette er et relativt ungt forskningsfelt, og spenner vidt når det gjelder forståelsesformer og praksistilnærminger. Formålet med forskningsgruppen Psykisk Helse er å utvikle vitenskapelig basert kunnskap om psykisk helse og psykisk helse-praksiser. Gruppen skal jobbe strategisk for å være i front på dette forskningsfeltet og vil bidra til økt nasjonal og internasjonal publisering, samt nettverksbygging med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Hensikten med denne forskergruppa er å bidra til å styrke kvalitet og kompetanse knyttet til forebygging, behandling og rehabilitering innen psykisk helse med hovedfokus i praksisnær forskning. Forskningen rettes mot bruker/pasients aktive deltagelse, bedringsprosesser, tverrfaglighet, samhandling, pårørende- og nettverksarbeid, rus- og avhengighetsproblematikk, intervensjoner og helsefremmende relasjonsarbeid knyttet til alle livsfaser. Gruppen har også fokus på hvilke implikasjoner dette har for utdanning til profesjonell praksis.

Publikasjoner

Control and causation as factors in the affective value of positive events (2007)
Strand, Elin;Reich, John W;Zautra, Alex J
Cognitive Therapy and Research
Higher levels of pain readiness to change and more positive affect reduce pain reports - a weekly assesment study on arthritis patients (2007)
Strand, Elin;Kerns, Robert D;Christie, Anne;Haavik-Nilsen, Knut;Klokkerud, Mari;Finset, Arnstein
Pain
The Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire - a factor analytic study (2011)
Garthus-Niegel, Susan;Størksen, Hege Therese;Torgersen, Leila;Von Soest, Tilmann;Eberhard-Gran, Malin M C
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology
Fear of childbirth; the relation to anxiety and depression (2012)
Størksen, Hege Therese;Eberhard-Gran, Malin M C;Niegel, Susan;Eskild, Anne
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Selvmord Status Skjema - begrepenes relevans for akuttinnlagte suicidale pasienter og helsepersonells erfarte nytteverdi (2012)
Veland, Martin Cornelius;Bruaset, Geir T;Walby, Fredrik A
Suicidologi
The impact of previous birth experiences on maternal fear of childbirth (2013)
Størksen, Hege Therese;Niegel, Susan;Vangen, Siri;Eberhard-Gran, Malin M C
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Fear of childbirth and elective caesarean section: a population-based study (2015)
Størksen, Hege Therese;Niegel, Susan;Adams, Samantha Salvesen;Vangen, Siri;Eberhard-Gran, Malin
BMC Pregnancy and Childbirth
From chaos and insecurity to understanding and coping: experienced benefits of a group-based education programme for people with chronic fatigue syndrome (2015)
Pinxsterhuis, Irma;Strand, Elin B;Stormorken, Eva;Sveen, Unni
British Journal of Guidance and Counselling
Effectiveness of a group-based self-management program for people with chronic fatigue syndrome: A randomized controlled trial (2017)
Pinxsterhuis, Irma;Sandvik, Leiv;Strand, Elin B;Bautz-Holter, Erik;Sveen, Unni
Clinical Rehabilitation
Coping with chronic fatigue syndrome: a review and synthesis of qualitative studies (2015)
Pinxsterhuis, Irma;Strand, Elin B;Sveen, Unni
Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior
Borte bra, hjemme best? En kvalitativ studie av voksne brukeres opplevelser i møte med ambulante akutteam og ambulante oppfølgingsteam i psykisk helsevern (2016)
Bjørlykhaug, Knut Ivar;Redzovic, Skender Elez
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
Comparing the DePaul Symptom Questionnaire with physician assessments: a preliminary study (2016)
Strand, Elin Bolle;Lillestøl, Kristine;Jason, Leonard A;Tveito, Kari;Diep, Lien My;Valla, Simen Strand;Sunnquist, Madison;Helland, Ingrid B;Herder, Ingrid;Dammen, Toril
Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior
RoSe-gruppene på NaKuHel : En forskningsbasert evaluering av likepersongruppene på NaKuHel-senteret i Asker (2016)
Ness, Ottar;Johansen, Arne;Bjørlykhaug, Knut Ivar

Aspekter ved samarbeidsrelasjoner mellom erfaringsmedarbeidere og brukere i psykisk helse- og rustjenester: En kvalitativ studie (2017)
Karlsson, Bengt Eirik;Borg, Marit;Ogundipe, Esther;Sjåfjell, Tommy Lunde;Bjørlykhaug, Knut Ivar
Nordisk tidsskrift for helseforskning
Energy envelope maintenance among patients with myalgic encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome: Implications of Limited energy reserves (2017)
O`connor, Kellly;Sunnquist, Madison;Nicholson, Laura;Jason, Leonard A;Newton, Julia L;Strand, Elin Bolle
Chronic Illness
En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid (2018)
Holm, Camilla Christine;Steindal, Simen Alexander;Foss, Berit;Dihle, Alfhild
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
Shared Decision-Making—Balancing Between Power and Responsibility as Mental HealthCare Professionals in a Therapeutic Milieu (2018)
Beyene, Lise Sæstad;Severinsson, Ingeborg Elisabeth;Hansen, Britt Sætre;Rørtveit, Kristine
Sage Open Nursing
Er psykiske problem sosiale problem? -Om krafta i konteksten og definisjonsmakta i samfunnet. (2018)
Bjørlykhaug, Knut Ivar
Patients' experiences of participating actively in shared decision-making in mental care (2018)
Beyene, Lise Sæstad;Severinsson, Ingeborg Elisabeth;Hansen, Britt Sætre;Rørtveit, Kristine
Journal of Patient Experience (JPE)
Pain is associated with reduced quality of life and functional status in patients with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (2018)
Strand, Elin Bolle;Mengshoel, Anne Marit;Sandvik, Leiv;Helland, Ingrid B;Abraham, Semhar;Nes, Lise Solberg
Scandinavian Journal of Pain
Victims of debt after imprisonment: Experiences of Norwegians with substance use challenges (2019)
Andvig, Ellen Sofie;Bjørlykhaug, Knut Ivar;Hummelvoll, Jan Kåre
Scandinavian Psychologist
Møter i mørket. Økonomiske helseproblemer, subsidier og det sosiale liv. (2019)
Sælør, Knut Tore;Bjørlykhaug, Knut Ivar;Bank, Rose-Marie;Johnson, Therese Austrheim
Tidsskrift for velferdsforskning
Service Users’ Challenges in Developing Helpful Relationships with Peer Support Workers (2019)
Ogundipe, Esther;Borg, Marit;Sjåfjell, Tommy Lunde;Bjørlykhaug, Knut Ivar;Karlsson, Bengt Eirik
Scandinavian Journal of Disability Research
Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus (2017)
Borg, Marit;Sjåfjell, Tommy Lunde;Ogundipe, Esther;Bjørlykhaug, Knut Ivar

Being in a space of sharing decision‐making for dignified mental care (2019)
Beyene, Lise Sæstad;Severinsson, Ingeborg Elisabeth;Hansen, Britt Sætre;Rørtveit, Kristine
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing
Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue Syndrome (ME/CFS): Investigating care practices pointed out to disparities in diagnosis and treatment across European Union (2019)
Strand, Elin Bolle;Nacul, Luis;Mengshoel, Anne Marit;Helland, Ingrid B;Grabowski, Patricia;Krumina, Angelika;Alegre, Jose;Efrim, Magdalena;Sekulic, Slobodan;Pheby, Derek;Sakkas, Giorgos;Sirbu, Carmen Adella;Authier, Jerome
PLOS ONE
Pårørende til myndige barn i psykisk helsevern: et helsefremmende perspektiv (2020)
Brente, Trine Lise;Goth, Ursula-Georgine Småland
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
Patients’ experiences and effects of non-pharmacological treatment for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome – a scoping mixed methods review (2020)
Mengshoel, Anne Marit;Helland, Ingrid B;Meeus, Mira;Castro-Marrero, Jesus;Pheby, Derek;Strand, Elin Bolle
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Pain and depression are associated with more anxiety in ME/CFS: A cross-sectional cohort study between Norway and Spain. (2020)
Strand, Elin Bolle;Castro-Marrero, Jesus;Helland, Ingrid B;Alegre, Jose;Mengshoel, Anne Marit
Clinical Medicine Insights: Psyciatry
Health personnel’s perceived usefulness of internet-based interventions for parents of children younger than 5 years: Cross-sectional web-based survey study (2020)
Størksen, Hege Therese;Haga, Silje Marie;Slinning, Kari;Drozd, Filip
JMIR Mental health
The meaning of shared decision-making in mental care - A hermeneutical study (2020)
Beyene, Lise Sæstad

Social Support and Relational Recovery in the Age of Individualism: A Qualitative Study Exploring Barriers and Possibilities for Social Support in Mental Health Work. (2020)
Bjørlykhaug, Knut Ivar;Bank, Rose-Marie;Karlsson, Bengt Eirik
Journal of Recovery in Mental Health
Social support and recovery from mental health problems: a scoping review. (2021)
Bjørlykhaug, Knut Ivar;Karlsson, Bengt Eirik;Kim, Hesook Suzie;Kleppe, Lise Cecilie
Nordic Social Work Research
Eksistensielle stormar, toreskyer og hus med rolege hav: ei vitskapeleg og poetisk utforsking av sosial støtte i psykisk helsearbeid (2021)
Bjørlykhaug, Knut Ivar;Karlsson, Bengt Eirik;Bank, Rose-Marie
Nordic Journal of Arts, Culture and Health
Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control (2009)
Walsh, James J.;Balint, Marc G.;Smolira SJ, David R;Fredericksen, Line Kamstrup;Kvaløy, Stine Madsen
Personality and Individual Differences


Lenker