Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Familieterapi og systemisk praksis forskning (FAMSYS)

Forskningsgruppeleder

Siv Merete Myra
Ulf Axberg

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Formålet for forskingsgruppen er å styrke forskning og kunnskapsutvikling omkring par, familier, relasjoner, familieterapi og systemisk praksis. Forskningen foregår innenfor ulike praksisområder som helsevesen, sosialt arbeid, barnevern, familievern, utdanningssektoren og næringsliv. Søkelys er også på hvordan organisasjoner og brukere kan samhandle med hensyn til relasjon, kommunikasjon og kontekstuelle aspekter. I tillegg vil forskningsgruppen aktivt søke å styrke kunnskapsutviklingen omkring sosioøkonomiske og politiske forhold som påvirker par, familier og andre relasjoner. Forskingsgruppen har et tydelig fokus på praksis og tilknytning til praksisfeltet. Forskningen utøves sammen med aktører fra både offentlige, private og verdibaserte organisasjoner. Den er basert på mangfoldige og kontekstuelle perspektiver, på relasjoner og familier og på hvordan kunnskap kan påvirke samfunn og tjenesteutvikling (FNs bærekrafts mål). Forskningsgruppen utøver forskning med direkte relevans for utdanningen, med mål om å styrke den på ulike nivåer. Forskningsgruppen forsker på utdanning innenfor familieterapi og systemisk praksis, relatert til problemstillinger om hvordan integrering av teori, praksis og forskning kan bidra til faglig utvikling. Innenfor gruppen finnes erfaring og kompetanse på forskning ved bruk av kvalitative, kvantitative og blandede (mixed) metoder. Forskningsgruppen ønsker å videreutvikle og styrke kompetansen innenfor alle områdene. Forskningsgruppen vil å styrke samhandling og sampublisering med internasjonale forskere og forskningsmiljøer

Lenker