Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Forskningsgruppe rus og avhengighet

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Jon Mordal
Farid Juya
Line Holtan
Jens Egeland
Kristin Klemmetsby Solli
Kristoffer Høiland
Elin Vestly
Ida Mathisen

Kontakt

Sykehuset i Vestfold, Klinikk psykisk helse og avhengighet, avdeling rus og avhengighet
Skjerve
3140 Nøtterøy


Beskrivelse

Forskningsgruppa er tverrfaglig sammensatt og jobber med ulike tema innen rus og avhengighet. Vi har forankring i klinisk arbeid, og har et mål om å integrere forskning og forbedringsprosjekter inn i den kliniske hverdagen i klinikken. Vi er opptatt av at praksis skal være forankret i forskning og vil bidra til formidling av behandlingsforskning i klinikken. I tillegg til å jobbe aktivt med pågående forskningsprosjekter, ønsker forskningsgruppa å bidra til å stimulere til økt forskningsaktivitet på rus og avhengighetsfeltet i klinikken. Rus og avhengighet er en problematikk med store samfunnsmessige konsekvenser og som påvirker mange av de tjenestene som sykehuset gir, og vi ønsker også å bidra til samarbeid på tvers av avdelinger og klinikker.

Lenker