Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Global Helse (FIGH)

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Sezer Kisa
Tove Giske
Zada Pajalic
Gro Beate Samdal
Annabel Hamre
Christine Grave Meyer
Abdallah Abudayya
Åshild Gjellestad
Marja Leonhardt
Tesfaye Hordofa Leta
Iril Naustdal
Emmanuel Aoudi Chance
Vegard Sture

Kontakt

VID vitenskapelige høgskole
Postboks 184 Vinderen
0319 Oslo
tesfaye.hordofa.leta@vid.no


Forskningsgruppeleder

Tesfaye Hordofa Leta

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for helsefag

Beskrivelse

Formålet med forskningsgruppen er å heve forskningskompetansen blant medlemmene innen VIDs satsingsområder innen global helse spesielt, noe som igjen er forankret i FNs bærekraftmål generelt. Denne kompetansen skal styrke flere undervisningsemner, f. eks. emnet «Folkehelse i et lokalt og globalt perspektiv» og valgemnet «Interkulturell kommunikasjon». Videre er formålet å søke forskningsmidler for global helseprosjekter, herunder forankring og finansiering av Ph.D og Postdoc stipendiater. Det er også planlagt å inkludere studenter på bachelor og masternivå i forskningsprosjekter. Gruppen skal fremme forskningskvaliteten gjennom å være et forum for å presentere og diskutere manuskript for publikasjon og sammenfatninger til konferanser. Medlemmenes forskningsbidrag og kompetanse kan presenteres internt på VID via undervisning, seminar og workshops, men også i eksterne forum. Oppsummert, vil denne forskningsgruppen produsere forskning med høy kvalitet som fremmer fagområder innenfor global helse.

Lenker

http://www.vid.no/forskning/ (Hjemmeside)