Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Discretion and Paternalism

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Ida Benedicte Juhasz
Hege Beate Stein Helland
Audun Gabriel Løvlie
Mathea Loen
Jenny Krutzinna
Barbara Victoria Ruiken
Vanessa Tamara Seeligmann
Marit Skivenes
Daniel Nygård
Jill Duerr Berrick
Tarja Poso
Asgeir Falch-Eriksen
Elaine E. Sutherland

Kontakt

University of Bergen
Christies gate 17
5007 Bergen
discretion@uib.no


Beskrivelse

DIPA er en av forskergruppene ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og er tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism. DIPA er opptatt av å studere forholdet mellom staten og borgerne, med særlig fokus på statens maktutøvelse overfor innbyggerne og hvordan slike inngrep blir rettferdiggjort. Sentrale forskningstemaer er beslutningstaking og skjønnsutøvelse, paternalisme, legitimeringsstrategier, policyutforming og holdninger i befolkningen. Et viktig fokusområde er velferdssystemer, barnevern og barns rettigheter.

Lenker