Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Språkdidaktikk i flerspråklige utdanningskontekster 2021-

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Lise Iversen Kulbrandstad
Gunhild Tomter Alstad
Kristin Vold Lexander
Lars Anders Kulbrandstad
Helle Pia Laursen
Anja Maria Pesch
Anne Marit Vesteraas Danbolt
Agnieszka Moraczewska
Hilde Thyness
Marianne Eek
Marte Nordanger

Kontakt

Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Holsetgata 31
2318 Hamar
lise.kulbrandstad@inn.no


Beskrivelse

Forskergruppa er del av Høgskolen i Innlandets strategiske satsning på praksisnær og profesjonsrettet forskning tilknyttet høgskolens studietilbud innenfor lærerutdanning. Forskergruppa er del av lærerutdanningsfagene norsk og pedagogikk og tilknyttet Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Fagmiljøet profilerer seg med praksisnære problemstillinger og med å supplere språkvitenskapelige teorier og metoder med teorier og metoder fra utdanningsvitenskap, særlig fagdidaktikk. Sentrale forskningstema er utforsking av ulike lærings- og språkbruksarenaer som barn, unge og voksne i dagens språklig mangfoldige samfunn befinner seg i. Utdanningskontekst forstås bredt, fra barnehage til høyere utdanning, og inkluderer også arbeidslivet. Forskergruppas prosjekter omfatter flerspråkliges språkbruk og norskopplæring både i egne grupper og i situasjoner der flerspråklige barn, unge og voksne inngår i kommunikasjon eller opplæring i såkalte vanlige bruks- eller opplæringssituasjoner, som i barnehager, ordinære klasser i skolen og arbeidslivet. Gjennom prosjektene samarbeider gruppa med fagmiljøer både i Norge og i andre land, blant annet Høgskulen på Vestlandet, MultiLing ved Universitetet i Oslo, Karlstads universitet, Malmö universitet, Utrecht University of Applied Sciences, Jyväskylä University, Hamburg Universität, University of Iceland og University of Zambia. Forskergruppa ledes av førsteamanuensis Gunhild Tomter Alstad og professor Lise Iversen Kulbrandstad

Lenker