Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Endokrin Medisin

Beskrivelse

Professor Eystein Husebye leder forskningsgruppen Endokrin Medisin ved Klinisk institutt 2, en gruppe innrettet mot forskning på binyresykdommer. Målet er å belyse alle sider av disse sykdommene, fra utbredelse (epidemiologi) til sykdomsmekanismer. Gruppen er derfor delt opp i ulike noder (spesialområder) i et forskningsnettverk. Flere kliniske studier med tanke på bedre behandlingsmetoder er i gang – og det forskes på hva som får kroppens immunforsvar til å angripe binyrebarken ved Addisons sykdom. I tillegg forskes det på en sjelden modellsykdom - autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 (APS-I) - for å avdekke mekanismer bak, og sammenhenger mellom ulike sykdommer.