Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Kunstnerisk utviklingsarbeid i lærerutdanning (KUL)

Forskningsgruppeleder

Kari Mette Holdhus

Ansvarlig enhet(er)

Beskrivelse

Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) arbeider i skjæringspunktet mellom kunstnerisk produksjon, formidling og didaktikk.

Alle medlemmene er forankret innen estetiske fag i lærerutdanning. Gruppemedlemmene vil på denne bakgrunn undersøke og utfordre hva kunstnerisk utviklingsarbeid kan være i en kontekst der det didaktiske og pedagogiske står i nær relasjon til kunstnerisk arbeid, kunnskapsutvikling og refleksjon.

Forskningsmessig betrakter vi den store porteføljen av kunstfaglige forskningsmetoder med nysgjerrighet og interesse. Slike metoder kan for eksempel være Artistic research, Arts-based research (ABR), Arts-Based Educational Research (ABER), Aesthetically based research eller a/r/tography.

Først og fremst ønsker gruppemedlemmene å drive et forum der vi skal kunne bruke hverandre som kritiske og vennlige kommentatorer og støtte hverandre i utvikling av forskning rundt kunstfaglige prosjekt, performative hendelser og skriveprosjekt. Flere av gruppas medlemmer er i Ph.D.-og 1.-lektorløp, og vil trekke veksler på hverandres faglige erfaringer.

Vi ønsker også å invitere gjesteforelesere og mentorer som kan støtte gruppemedlemmene i deres arbeid, samt delta på internasjonale konferanser, for eksempel med symposier.

Det er også et mål å identifisere akademiske tidsskrift og kanaler som tar imot arbeider som består av mer/annet enn tekst, for å kunne publisere omkring kunstneriske produkt og prosesser på det kunstneriske og estetiskes premisser.

Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Skole og konsert - fra formidling til dialog  

Lenker