Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Kunnskap og styring

Forskningsgruppeinfo

Deltakere

Anne Dåsvatn Homme
Astrid Tolo
Gunn Elisabeth Søreide
Helene Marie Kjærgård Eide
Ingunn Johanne Ness

Kontakt

Universitetet i Bergen
Bergen
anne.homme@uib.no


Beskrivelse

Forskningsgruppen forsker på prosesser knyttet til styring, utvikling og vurdering av kunnskap og kvalitet i utdanningssektoren og i kunnskapsintensive organisasjoner. Gruppens forskningsprosjekter har fokus på styrings- og utviklingsprosesser knyttet til a) kreativitet, tverrfaglighet og kunnskapsarbeid og/eller b) implementering og kvalitetsvurdering. For å kunne følge styrings- og utviklingsprosesser i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner studerer vi både politikk- og strategiutforming på makronivå og konkrete utviklingsprosesser på mikronivå. Vi undersøker også hvilken betydning disse prosessene har for f.eks. barn/elever/studenter, lærere, arbeidstakere, ledere og/eller organisasjonen/institusjonen som helhet. Forskningsgruppen har en bred teoretisk tilnærming og bruker perspektiver fra bl.a. kunnskapssosiologi, profesjonsteori, organisasjonsteori, implementeringsteori, diskursteori, identitetsteori og sosiokulturell kunnskaps- og læringsteori. Samlet sett har forskningsgruppen solid kompetanse på design og metode. I prosjektene våre gjennomfører vi intervjuer, observasjoner og spørreundersøkelser, samt dokumentanalyser. Vi har bred erfaring med prosjekter som kombinere ulike datasett og undersøker ulike nivåer, grupper og aktører i en organisasjon, institusjon eller sektor.

Lenker

http://www.uib.no/fg/kos (Hjemmeside)