Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   

Prosjekter

Prosjektkatalogen er fornyet og er som første tjeneste flyttet over til en ny versjon av CRIStin. Den nye prosjektkatalogen finner du her:
https://app.cristin.no/projects

I en overgangsfase vil gammelt og nytt system eksistere side om side. De ulike tjenestene vil gradvis bli flyttet over til den nye versjonen inntil dagens CRIStin avvikles. Begge versjonene arbeider mot de samme dataene, og brukernavn og passord vil være det samme begge steder.

Vi jobber med å gjøre overgangsfasen så kort som mulig.

Mer informasjon om videreutviklingen av CRIStin:
https://www.cristin.no/om-cristin/videreutvikling/

Hjelp og brukerstøtte:
Dersom du trenger hjelp til å registrere i CRIStin, påloggingsinformasjon eller lignende, kan du ta kontakt med din lokale superbruker. Liste over alle superbrukerne ved de forskjellige CRIStin-institusjonene:
http://www.cristin.no/ressurser/medlemsinstitusjoner/superbrukere.html